Automower®2024-04-23

Vad är ett arbetsområde och hur skapar jag ett?

Gäller endast för Automower®-modeller som stöder AIM-teknologi:

Med AIM-teknologi i din Automower®-robotgräsklippare kan du skapa förbjudna zoner runt områden på gräsmattan som du inte vill att gräsklipparen ska gå in i, till exempel om du har ett område med nysått gräs eller vackra vårblommor. Den förbjundna zonen kan aktiveras eller avaktiveras, men inte schemaläggas. Det kan ändras till önskat namn.

En förbjuden zon kan skapas nästan var som helst på gräsmattan, även inom ett arbetsområde. De enda undantagen är där laddstationen är placerad, eftersom detta förhindrar att gräsklipparen arbetar och över guidekabeln, eftersom detta förhindrar att klipparen följer guidekabeln till och från laddstationen.

Hur man skapar en förbjuden zon med hjälp av AIM

 1. I Automower® Connect-appen och välj Karta.
 2. Tryck på plustecknet (+) för att skapa ett nytt kartobjekt.
 3. Välj Lägg till förbjuden zon.
 4. Flytta referenspunkter för att täcka önskat område på kartan. Du kan flytta en punkt genom att trycka på den igen. Om du vill flytta hela området trycker du på och håller nere det och drar det sedan för att flytta det.
 5. Byt namn på zonen.
 6. Använd reglaget för att aktivera eller avaktivera zonen.

Den röda cirkeln i exemplet är en förbjuden zon som skapats för att förhindra att gräsklipparen kör över frukt på marken under ett träd:

Rekommendationer för förbjudna zoner

 • Inkludera så långa sektioner av begränsningskabeln som möjligt i den förbjudna zonen. Detta hjälper gräsklipparen att navigera runt i zonen.
 • Använd aldrig en förbjuden zon som skapats med hjälp av AIM-teknologi för att stoppa gräsklipparen från att köra in i en pool eller ut på gatan. Avgränsa alltid av denna typ av område med hjälp av begränsningskabeln och en barriär på minst 15 cm i höjd.
 • Låt inte den förbjudna zonen täcka laddstationen, eftersom det förhindrar att gräsklipparen arbetar.
 • Låt inte den förbjudna zonen täcka en del av guidekabeln. Gräsklipparen stannar och svänger när den når den förbjudna zonen, vilket kan förhindra att gräsklipparen återvänder till laddstationen när den behöver laddas.
 • Låt inte den förbjudna zonen blockera en passage om du vill att gräsklipparen ska komma in i passagen.
Var den här artikeln till hjälp?