Automower®2024-02-11

Så här installerar du begränsningskabeln i en Automower®-installation

Begränsningskabeln installeras längs gräsmattans kanter för att avgränsa robotgräsklipparens klippområde. Med korrekt installation kan gräsklipparen ta sig fram i trädgården mer effektivt. Gräsklipparens sensorer registrerar när robotgräsklipparen närmar sig begränsningskabeln.

Den här guiden innehåller steg-för-steg-instruktioner för planering och placering av begränsningskabeln.

Planera och förbered

Skissa upp klippområdet

 • Gör en skiss som omfattar eventuella hinder och utmaningar som finns i trädgården.
 • Identifiera lämpliga platser för laddstationen, begränsningskabeln och guidekabeln.
 • Se våra installationsexempel för att få en fingervisning.

Skiss över Automower®-installation

Placera laddstationen

Fastställa anslutningspunkter

 • Bestäm var guidekabeln ska anslutas till begränsningskabeln.
 • Lämna en 10 cm kabelslinga vid varje anslutningspunkt. Det gör det enklare att ansluta guidekabeln till begränsningskabeln.

Klippa gräset före installation

 • Se till att gräsmattan är klippt innan du lägger kabeln för att förebygga att kabeln lyfts upp av gräset.

Installera kabeln

Börja bakom laddstationen

 • Starta och avsluta installationen av begränsningskabeln bakom laddstationen.
 • Lämna 50 cm extra kabel för anslutningen till laddstationen.

Lägga ut begränsningskabeln

 • Lägg begränsningskabel runt hela klippområdet.

Fäst kabeln i marken med märlor

 • Märlorna kan placeras på jämna gräsytor och med ett avstånd på cirka 70 cm från varandra.
 • Se till att kabeln är ordentligt fäst i marken för att förhindra att klipparen fastnar och skadar kabeln.
 • Kontrollera om det finns ojämnheter i gräsmattan och använd extra märlor för att fästa kabeln i marken där det behövs.

Gräva ner kabeln

 • Använd en spade för att skära en skåra i gräsmattan.
 • Lägg begränsningskabeln eller guidekabeln 1–20 cm ner i marken.
 • Denna metod rekommenderas om gräsmattan är ojämn eller om du vill dölja kabeln.

Tips på kabelplacering

Alternativa kabelplaceringar vid laddstation

På väg till laddstationen kan begränsningskabeln placeras på olika sätt. Välj det alternativ som passar bäst. Se bild nedan.

 • Alternativ 1: Lägg kabeln helt bortanför laddstationen.
 • Alternativ 2: Lägg kabeln under laddstationens platta. Se till att minst hälften av laddstationens platta ligger inom klippområdet.

Så här lägger du ut begränsningskabel vid laddstationen

 • För Automower® Aspire™ R4: I stället för alternativ 2 väljer du alternativ 3, där kablarna placeras rakt ut till sidan och runt laddstationen.

Anslut båda kabeländarna till laddstationen

Avstånd från begränsningskabeln till föremål

Eftersom klipparen alltid passerar kabeln innan den stannar måste kabeln läggas på olika avstånd till olika hinder.

 • Använd den medföljande Automower®-linjalen för att säkerställa att kabeln placeras på rätt avstånd från eventuella hinder.
 • Linjalen har tre tryckta avstånd: ett kort, ett medellångt och ett längre avstånd. Exakta avstånd varierar beroende på modell. Du hittar rätt avstånd för din modell i användarhandboken.

Allmänna rekommendationer

 • Lägg begränsningskabeln 35 cm från hinder som är över 5 cm höga.
 • Lägg begränsningskabeln 30 cm från hinder som är 1–5 cm höga.
 • Lägg begränsningskabeln 10 cm från hinder som är lägre än 1 cm.
 • Framför hårda föremål som staket och väggar bör du använda det längsta avståndet. Annars kolliderar gräsklipparen med det hårda föremålet vid varje sväng.
 • När det gäller rabatter och mjukare buskar där det inte finns någon risk för kollision räcker det med mellanavståndet. Om avståndet är mindre kan klipparen köra över kanten och fastna. Med längre avstånd lämnar klipparen oklippt gräs nära kanten.
 • Nära asfalterade gångar i nivå med gräsmattan rekommenderar vi att du använder det kortaste avståndet på linjalen. Klipparen använder då en del av gången till att svänga och lämnar inget gräs oklippt.
 • Använd mellanavståndet för grusvägar där det finns risk att gräsklipparen fastnar.
 • På gångar med hård yta kan du bara låta gräsklipparen passera.
 • Runt simbassänger eller dammar behövs en minst 15 cm hög barriär av säkerhetsskäl.

Avstånden ska ses som vägledning. När du har lärt dig hur klipparen beter sig på din gräsmatta kan du justera begränsningskabeln för att optimera klippresultatet.

Öar, passager och biytor

Öar

 • Skapa öar för att förhindra att gräsklipparen kör in i särskilda områden, t.ex. rabatter eller stenbäddar.
 • Läs mer om öar.

Passager

 • Använd passager för att ansluta två delar av klippområdet.
 • En passage med en guidekabel kräver ett minsta avstånd på 60 cm mellan begränsningskablarna på varje sida om passagen.
 • Ett klippområde med en passage utan guidekabel kräver ett minsta avstånd på 2 m mellan begränsningskablarna på varje sida om passagen.
 • Läs mer om passager

Biytor

 • Skapa en biyta om arbetsområdet har två områden som inte är anslutna med en passage.
 • Arbetsområdet med laddstationen är huvudytan.
 • Läs mer om biytor
Var den här artikeln till hjälp?