Automower®2024-02-11

Så här skapar du en passage i en Automower®-installation

En passage i en Automower®-installation är en smal del av arbetsområdet med begränsningskabel på varje sida som förbinder två delar av arbetsområdet. Robotgräsklipparen kan färdas genom passagen till den andra delen av arbetsområdet.

*Alla Automower®-modeller* har automatisk passagehantering som hjälper din Automower®-robotgräsklippare genom smala passager och gör att du får färre spårmärken i gräsmattan.

*utom Automower® 105

Automower® som kör genom en passage

Så här lägger du ut begränsnings- och guidekabel för en passage

När du installerar begränsningskabel längs en passage utan guidekabel är det rekommenderade minsta avståndet mellan begränsningskablarna på vardera sidan av passagen 2 m. Om du använder en guidekabel för att leda klipparen genom passagen är det rekommenderade minsta avståndet mellan begränsningskablarna 60 cm.**

När du lägger ut guidekabeln genom passagen ska du se till att avståndet mellan guidekabeln och begränsningskabeln är minst 30 cm, som du ser i bilden.

Avstånd för Automower® i passager

Produkten kör alltid på vänster sida om guidekabeln, sett in mot laddstationen. Vi rekommenderar så mycket fri yta som möjligt till vänster om guidekabeln.

Om robotgräsklipparen fastnar längs begränsnings- eller guidekabeln i passagen kan du justera korridorbredden.

**För 435X AWD och 535 AWD rekommenderar vi minst 2 m breda passager för bästa möjliga klippresultat.

Systematisk passageklippning

Några av våra Automower®-modeller har systematisk passageklippning. Den här funktionen ger bättre klippresultatet i smala passager eftersom klipparen automatiskt växlar från slumpmässigt klippmönster till systematiskt läge i trånga passager. Du måste installera en guidekabel för att använda den här funktionen.

Robotgräsklipparen följer guidekabeln till passagen och börjar klippa systematiskt på ett visst avstånd från laddstationen. När den når slutet av passagen börjar den klippa som vanligt igen. Om passagen är en återvändsgränd vänder klipparen och klipper gräset i den passagen igen.

Automower® klipper passager systematiskt

Så här ställer du in systematisk passageklippning

Börja med att mäta avståndet längs guidekabeln från laddstationen till början (insidan) av den smala passagen. Gör sedan inställningarna i Automower® Connect-appen eller på klipparens display.

I Automower® Connect:

  1. Välj Mer > Inställningar > Installation > Yttäckning.
  2. Aktivera Passageklippning.
  3. Ställ in det uppmätta avståndet.
  4. Ställ in hur ofta du vill att gräsklipparen ska använda systematisk passageklippning.

På klipparens display:

  1. Navigera till Installation > Yttäckning > Område 1–3 > välj område.
  2. Välj Hur långt? och ställ in det uppmätta avståndet.
  3. Välj Hur ofta? och ange hur ofta du vill att klipparen ska använda systematisk passageklippning.
  4. Navigera till Installation > Yttäckning > Mer.
  5. Aktivera Passageklippning.

Frekvensen (%) anges som en andel av det totala antalet gånger klipparen lämnar laddstationen. Resterande tillfällen börjar robotgräsklipparen att klippa vid laddstationen. Vi rekommenderar att du ställer in en låg procentandel för systematisk passageklippning så att inte gräset i passagen slits.

Var den här artikeln till hjälp?