Automower®2024-04-22

Så här justerar du korridorbredden för en Automower®-installation

När du följer begränsnings- eller guidekabeln till och från laddstationen eller genom en passage körs din Automower®-robotgräsklippare med ett varierande avstånd från kabeln för att minska risken för att bilda spår. Ytan bredvid kabeln som robotgräsklipparen använder kallas för en korridor.

Observera att klipparen alltid håller sig till vänster om guidekabeln när den rör sig i riktning mot laddstationen.

Med automatisk passagehantering justeras bredden på korridoren automatiskt, men för flera modeller kan korridorbredden även justeras manuellt, till exempel om det finns en smal passage där klipparen ofta fastnar.

Så här ställer du in korridorbredden

Begränsningskabelns korridor är det område som omger begränsningskabeln och guidekorridoren är det område som omger guidekabeln. Vilka korridorbredder som är tillgängliga och kan justeras beror på vilken Automower®-modell du har.

Du kan ställa in korridorbredden mellan 1 och 9. Fabriksinställningen är 6 för begränsningskabeln och 9 för guidekabeln. Om du ställer in värdet på 0 körs robotgräsklipparen mitt över guidekabeln.

Klipparens display: Installation > Avancerat > Korridorbredd

Automower® Connect: Mer > Inställningar > Installation > Korridorbredd

Var den här artikeln till hjälp?