Automower®2024-03-01

Placera laddstationen på bästa sätt i en Automower®-installation

Placera laddstationen på ett skuggigt ställe på plan mark mitt i klippområdet och med lite fri yta runt omkring.

Ideal placering av Automower®-laddstationen

Nedan följer några allmänna rekommendationer. Mer information om din modell finns i bruksanvisningen.

 • Det måste finnas minst 3 m fri yta framför laddstationen.
 • Lämna minst 150 cm fri yta till höger och vänster om laddstationens mitt.
 • Det måste finnas minst 60 cm fri yta bakom laddstationen.
 • Placera laddstationen nära ett eluttag.
 • Placera laddstationen på en plan yta.
 • Laddstationens bottenplatta får inte vara böjd.
 • Placera laddstationen i ett område med skydd från solen.
 • Om laddstationen är installerad på en ö måste du ansluta guidekabeln till ön.
 • Om arbetsområdet har två delar som skiljs åt av en brant sluttning rekommenderar vi att laddstationen placeras i den nedre delen.
 • Fäst inte laddstationen ordentligt förrän du installerat alla kablar och kontrollerat att installationen fungerar.
 • För Automower®-modeller som endast kommunicerar med Husqvarna Cloud via Wi-Fi måste laddstationen stå i ett område med Wi-Fi-täckning. Om laddstationen står i ett område med svag eller ingen Wi-Fi-signal kan robotgräsklipparen inte ladda ner några uppdateringar. I så fall måste du kontakta en återförsäljare för att uppdatera klipparen.
Var den här artikeln till hjälp?