Automower®2024-02-11

Tips på hur du förhindrar kabelbrott i Automower®-produkter

Här följer några tips på hur du förhindrar kabelskador när du installerar och använder din Automower®-robotgräsklippare.

Klipp gräsmattan innan du installerar kabeln och pinnarna

Om du installerar begränsningskabeln eller guidekabeln med pinnar rekommenderar vi att du klipper gräsmattan innan du lägger ut kabeln. Långt gräs kan göra att kabeln lyfts och skadas av robotgräsklipparen.

Justera klipphöjden

Kabeln blir helt övervuxen efter några månader, men för att minska risken för kabelskador kan du börja med den högsta klipphöjden på robotgräsklipparen. Sänk sedan klipphöjden gradvis med ett steg varje vecka under de första 6–8 veckorna tills du har uppnått önskad klipphöjd.

Kontrollera om det finns några ojämnheter i gräsmattan

Se till att kabeln är ordentligt fäst i marken för att förhindra att klipparen fastnar och skadar kabeln. Kontrollera om det finns ojämnheter i gräsmattan som kan tänkas lyfta kabeln, och använd extra pinnar för att fästa kabeln i marken där det behövs.

Undvik tvära svängar

Undvik tvära svängar i kabeln eftersom detta kan belasta och skada kabeln.

Kontrollera områden med mjuk eller hård terräng

Mjuka och mossiga områden i gräsmattan, samt torr och kompakt jord, kan med tiden få pinnarna att tränga upp ur marken, så kontrollera pinnarna regelbundet och tryck ner dem i marken för att hålla kabeln på plats.

Ta bort skräp från gräsmattan

Ta bort stenar och vassa föremål från marken, då dessa med tiden kan skada kabeln.

Kontrollera kabelinstallationen regelbundet

Kontrollera kabelinstallationen regelbundet, särskilt innan du startar din Automower®-robotgräsklippare efter vinteruppehållet. Se till att pinnarna trycks djupt ner i marken och kontrollera att kabeln inte är skadad.

Gräva ner kabeln

Om du bestämmer dig för att gräva ner kabeln kan du skära en skåra i gräsmattan med en spade. Lägg begränsningskabeln eller guidekabeln 1–20 cm ner i marken. Det här rekommenderas om gräsmattan är ojämn eller om du vill dölja kabeln.

Mer information om Automower® och kabelinstallationer finns i:

Så här lägger du ut begränsningskabel i en Automower®-installation

Så här lägger du ut guidekabeln i en Automower®-installation

Så här hittar du kabelbrott i Automower®-installationen

Var den här artikeln till hjälp?