Automower®2024-05-17

Så här lägger man ut en guidekabel i en Automower®-installation

I en Automower®-installation är syftet med vår patenterade guidekabel att leda din Automower®-robotgräsklippare tillbaka till laddstationen när det behövs. På så vis kan söktiderna minskas, särskilt i komplexa trädgårdar.

Guidekablar leder dessutom robotgräsklipparen till avlägsna arbetsområden och hanterar passager så smala som 60 cm. För passager som är mindre än 2 m breda rekommenderar vi starkt att du använder en guidekabel för att leda klipparen genom passagen. Klipparen varierar sin rutt till och från laddstationen för att förhindra spårbildning i gräsmattan.

För vissa modeller krävs en guidekabel. För andra modeller är det valfritt, men vi rekommenderar alltid att du installerar en eller flera guidekablar. Antalet guidekablar som Automower®-robotgräsklipparen har stöd för beror på modellen.

Så här lägger man ut en guidekabel

Tips! Du kan aktivera undertexter genom starta videon och klicka på kugghjulsikonen för att gå till inställningarna. Välj sedan Undertexter och välj bland de tillgängliga språken.

Lägga ut en guidekabel: Steg-för-steg-instruktioner

 1. Börja vid laddstationen: Guidekabeln ska börja från baksidan av laddstationen och placeras centrerat under basplattan. Den ena änden av guidekabeln ska anslutas till laddstationen och den andra änden till begränsningskabeln.
 2. Välj rätt kabel: Använd samma typ av kabel i hela installationen. Guidekabeln och begränsningskabeln ska vara av samma typ.
 3. Använd Automower®-tillbehör: Automower®-kontakten och Automower®-skarvkopplingen, som används för att ansluta guidekabeln till laddstationen och begränsningskabeln, är en del av vårt sortiment med högkvalitativa Automower®-tillbehör.
 4. Anslut guidekabeln: Fäst en Automower®-kontakt på änden av kabeln och placera den på G1-stiftet på laddstationen (eller G2- eller G3-stiftet om det är din andra eller tredje guidekabel). Vi föreslår att du märker kablarna med kabeletiketter för enkel återanslutning, särskilt när laddstationen har förvarats inomhus över vintern. På Automower® NERA-modeller sitter alla kontakter på laddstationens framsida.


Automower®-kontakt

 1. Lägg kabeln: Framför laddstationen lägger du kabeln i en minst 2 meter (för Aspire™ R4: 1 meter) rak linje. Använd pinnar för att fästa kabeln på marken hela vägen till den planerade platsen för anslutning till begränsningskabeln.
 2. Anslut till begränsningskabeln: Skär av begränsningskabeln vid dess anslutningspunkt med hjälp av ett par avbitare. Anslut guidekabelns ände till begränsningsslingan med hjälp av en Automower®-skarvkoppling. Se Så här använder du en Automower®-skarvkoppling.


 1. Kalibrera och kontrollera: När guidekabeln har installerats rekommenderar vi att du kalibrerar guidekabeln och kontrollerar att klipparen kan följa guidekabeln till laddstationen och att den lätt kan docka.

Bra att veta:

 • Om du har en öppen gräsmatta ska du lägga ut guidekabeln från laddstationen till en central punkt på motsatt sida av gräsmattan.
 • Undvik att lägga kabeln i spetsiga vinklar (över 45 grader), eftersom det kan göra det svårt för robotgräsklipparen att följa guidekabeln.
 • Robotgräsklipparen löper alltid till vänster om guidekabeln sett mot laddstationen, så se till att det finns så mycket utrymme som möjligt till vänster om guidekabeln.
 • Om du lägger guidekabeln i en sluttning ska du lägga kabeln diagonalt så att klipparen får optimalt grepp.
 • Guidekabeln ska inte korsa begränsningskabeln, till exempel om begränsningskabeln går till en ö.
 • Håll ett avstånd på minst 30 cm mellan begränsningskabeln och guidekabeln.
 • Om guideslingan blir längre än 400 m (150 m för Aspire R4) kan robotgräsklipparen få svårt att följa guidekabeln.
 • Observera att Automower® 320 NERA och 310E NERA har tre guidekabelanslutningar, men stöd för endast två guidekablar, vilket innebär att endast G1 och G2 kan användas. Anslutning av en guidekabel till G3 fungerar inte.

Guidekabelinstallation: Exempel

På bilden nedan används två guidekablar. Den ena leder klipparen runt huset till garaget och den andra leder klipparen genom staketet, nedför sluttningen och hela vägen genom passagen och ner till växthuset. Guidekabeln hjälper också klipparen att hitta tillbaka.

Komplex installation med två guidekablar

Guidekabelinställningar

Efter installationen rekommenderar vi att du justerar inställningarna för yttäckning baserat på gräsmattans komplexitet. För att se till att klipparen täcker alla områden på gräsmattan kan du använda GPS-stödd navigering (om det stöds av klipparen) eller göra inställningar för yttäckning som använder begränsnings- och guidekablarna för att styra klipparen till angivna områden på gräsmattan.

GPS-stödd navigering innebär att klipparen använder en inbyggd GPS för att automatiskt avgöra vilka områden som ska klippas nästa gång. Inställningarna för yttäckning kan justeras i Automower® Connect-appen under Mer > Inställningar > Installation > Yttäckning eller på klipparens display under Installation > Yttäckning.

Obs! Om din klippare stöder AIM-teknik får du ännu mer kontroll över yttäckningen eftersom du enkelt kan skapa arbetsplatser med unika scheman och klipphöjder med hjälp av Automower® Connect-appen.

Var den här artikeln till hjälp?