Automower®2024-03-01

Hur man gör grundläggande inställningar och kalibrering av Automower®-robotgräsklippare

Innan Automower®-robotgräsklipparen tas i drift ska man gå igenom en uppstartssekvens i robotgräsklipparens meny och utföra en automatisk kalibrering av guidekabelsignalen.

Grundinställningar och kalibrering

  1. Placera produkten i laddstationen.*
  2. Slå på produkten.
  3. Välj språk, land, datum och tid och ange om nödvändigt en PIN-kod. För vissa modeller måste du ange en fabriks-PIN-kod innan du väljer en personlig PIN-kod. Det går inte att använda 0000 som PIN-kod.
  4. Starta produkten för att starta kalibreringen av guidekabeln. Kalibreringsprocessen är automatisk.

Produkten rör sig nu bort från laddstationen och stannar medan den kalibrerar några produktinställningar. När kalibreringen är klar börjar produkten klippa.

*Om du hoppar över det här steget genererar produkten en ny slingsignal och utför kalibreringsprocessen första gången den lämnar laddstationen.

Var den här artikeln till hjälp?