Automower®2024-02-11

Så här testar du dockning med laddstationen när du har installerat begränsnings- och guidekabeln

För att hitta laddstationen börjar robotgräsklipparen alltid med att söka efter laddstationens signal. Efter en viss tid börjar den söka efter guide- och begränsningskabeln för att hitta laddstationen.

När du har installerat begränsnings- och guidekabeln till din Automower®-robotgräsklippare ska du kontrollera att gräsklipparen kan följa begränsnings- och guidekabeln hela vägen till laddstationen och enkelt docka den.

Testa begränsningskabeln – dockning

När du har installerat begränsningskabeln rekommenderar vi att du verifierar att din Automower®-robotgräsklippare kan följa begränsningskabeln hela vägen till laddstationen och enkelt docka. Testet ska utföras både medurs och moturs (test höger/test vänster).

 1. Placera robotgräsklipparen ca 3 m från begränsningskabeln, riktad mot kabeln.
 2. Om du vill göra testet med Automower® Connect upprättar du en Bluetooth-anslutning och väljer Mer > Inställningar > Installation > Hitta laddstation > Test: Begränsningskabelns konfiguration.
  Om du vill göra testet med hjälp av klipparens display väljer du Installation > Hitta laddstation och navigerar till testalternativet för begränsningskabeln. Var du hittar den varierar mellan olika modeller. Du hittar den exakta menysökvägen i bruksanvisningen. Exempel: Installation > Hitta laddstation > Översikt över sökmetoder > Gräns > Mer > Test höger / Test vänster.
 3. Tryck på START och stäng luckan (om tillämpligt för din modell).
 4. Kontrollera att produkten följer begränsningskabeln till laddstationen.
 5. Kontrollera att produkten dockar med laddstationen.

Om produkten inte dockar med laddstationen kontrollerar du att laddstationen, begränsningskabeln och guidekabeln är installerade i enlighet med instruktionerna. Kontrollera också att eventuella hinder i närheten av kabeln har isolerats. Om det inte hjälper, ändra då placeringen för laddstationen eller begränsningskabeln.

Testa guidekabeln – dockning

När du har installerat guidekabeln rekommenderar vi att du verifierar att din Automower®-robotgräsklippare kan följa guidekabeln hela vägen till laddstationen och enkelt docka. Om fler än en guidekabel är installerad ska testet utföras för alla guidekablar.

 1. Placera robotgräsklipparen ca 3 m från guidekabeln, riktad mot kabeln.
 2. Om du vill göra testet med Automower® Connect upprättar du en Bluetooth-anslutning och väljer Mer > Inställningar > Installation > Hitta laddstation > Test: Guide X-inställning.
  Om du vill göra testet med hjälp av klipparens display väljer du Installation > Hitta laddstation och navigerar till testalternativet för guidekabeln. Var du hittar den varierar mellan olika modeller. Du hittar den exakta menysökvägen i bruksanvisningen. Exempel: Installation > Hitta laddstation > Guide > Mer > Testguide.
 3. Tryck på START och stäng luckan (om tillämpligt för din modell).
 4. Kontrollera att produkten följer guidekabeln till laddstationen.
 5. Kontrollera att produkten dockar med laddstationen.

Testet bedöms som godkänt bara om klipparen klarar att följa guidekabeln hela sträckan till laddstationen och docka vid första försöket. Om robotgräsklipparen inte klarar att docka vid första försöket, kommer den automatiskt att göra nya försök.

Om produkten inte dockar med laddstationen kontrollerar du att laddstationen, begränsningskabeln och guidekabeln är installerade i enlighet med instruktionerna. Kontrollera också att eventuella hinder i närheten av kabeln har isolerats och att guidekabeln har lagts i en vinkel om den är placerad i en brant sluttning. Om det inte hjälper, ändra då placeringen för laddstationen eller guidekabeln.

Var den här artikeln till hjälp?