Automower®2024-05-17

Så här hittar och reparerar du kabelbrott i en Automower®-installation

Om laddstationen för din Automower®-robotgräsklippare visar en blå blinkande lampa och Automower® Connect-appen eller gräsklipparens display visar felmeddelandet Ingen slingsignal kan det finnas en trasig kabel i installationen. Titta på vår video och följ stegen nedan för att lösa problemet.

Sammanfattning

Grundläggande kontroller

Utför följande visuella kontroller innan du börjar felsöka:

 • Kontrollera eventuella skarvar i slingkabeln för att se till att kablarna är korrekt anslutna och att skarvkopplingarna inte är skadade. Använd om möjligt kartan som skapades under installationen för att se var kablarna först lades.

 • Om felmeddelandet kvarstår efter dessa inledande kontroller fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Lokalisera den skadade delen av kabeln

Vi har två rekommenderade metoder för att hitta kabelbrott:

Titta på den här videon och följ steg-för-steg-instruktionerna nedan, så får du veta mer om båda metoderna för att hitta och reparera kabelbrott i din Automower®-installation.

Tips! Du kan aktivera undertexter genom starta videon och klicka på kugghjulsikonen för att gå till inställningarna. Välj sedan Undertexter och välj bland de tillgängliga språken.

Manuell sökning

Du kan hitta trasiga kablar i din Automower®-installation med en manuell sökmetod, där den grundläggande idén är att fortsätta dela upp begränsningskabeln i halvor tills den trasiga delen hittas. Så här gör du:

1. Stäng av ECO-läget

Denna metod fungerar inte om ECO-läget är aktiverat. Beroende på vilken Automower®-modell du har kan du stänga av ECO-läget i Automower® Connect-appen eller på gräsklipparens display. Följ de här stegen:

 1. Placera klipparen i laddstationen.
 2. Öppna Automower® Connect-appen eller tryck på Meny på klipparens display.
 3. Välj Inställningar > ECO-läge.
 4. Avmarkera rutan.

2. Byt plats på kontakterna i laddstationen

 • Byt plats på guidekabelns och begränsningskabelns kontakter i laddstationen för att lokalisera den skadade delen. Börja med att växla anslutning AL och G1. Om lampan lyser med ett fast grönt sken finns kabelbrottet någonstans på begränsningskabeln mellan AL och den position där guidekabeln är ansluten till begränsningskabeln (tjock svart linje på bild 1). Börja leta efter brottet i den delen.
 • Observera att vissa Automower®-modeller har flera guidekablar (G2, G3). Upprepa proceduren med dem.

Bild 1

3. Lokalisera kabelbrottet

Verktyg och utrustning som krävs

För att hitta den del av kabeln som är skadad behöver du följande:

 • Slingkabel och Automower®-skarvkopplingar (bild 4)
 • Automower®-kontakter (bild 2)
 • Tång
 • Kabelkapningsverktyg

Steg för att lokalisera kabelbrottet

 1. Koppla bort den misstänkta kabeln: Koppla bort den misstänkt skadade kabeln från laddstationen.
 2. Installera en ny slingkabel: Anslut den nya slingkabelns ena ände till en ledig plats på laddstationen, antingen AL eller AR, med en kontakt.
 3. Kapa kabeln på mitten: Gå till mitten av den misstänkt skadade delen av kabeln och kapa den.
 4. Anslut den nya slingkabeln: Anslut den nya slingkabelns andra ände till den kabelände som fortfarande är ansluten till laddstationen (tunn linje i bild 3).
 5. Kontroll av indikatorlampa: Kontrollera laddstationens indikatorlampa. Om lampan lyser grönt finns kabelbrottet i delen med den frånkopplade änden (tjock linje på bild 3).
 6. Begränsa den möjliga delen där kabelbrottet finns: Upprepa denna procedur tills endast en kort bit av kabeln återstår. Det är här kabelbrottet finns.

Tips! Om den misstänkt skadade begränsningskabeln är kort kan det vara lättare att byta ut den helt och hållet än att försöka hitta exakt var kabelbrottet finns.

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Manuell sökning med ett verktyg för kabelbrott

För att spara tid och undvika att behöva kapa kablarna under felsökningen kan du använda ett verktyg för kabelbrott. Observera att det här verktyget är bra på att hitta hela kabelbrott, men kanske inte lika bra på att hitta kablar som har gått av delvis.

I videon ovan får du veta hur du använder verktyget för kabelbrott.

Så här reparerar du en trasig kabel

När du har hittat den trasiga delen av kabeln är det dags att reparera den.

Verktyg och utrustning som krävs

 • Slingkabel och Automower®-skarvkopplingar (bild 4)
 • Tång
 • Kabelkapningsverktyg

Steg för att reparera den trasiga kabeln

 1. Kapa den skadade kabeln: Kapa av cirka 60 centimeter från varje ände på den trasiga kabeln för att få bort alla skadade delar.
 2. För in kabeln i skarvkopplingen: För in båda kabeländarna i skarvkopplingen, en ände per hål. Det spelar ingen roll vilket hål som används för vilken kabelände.
 3. Kontrollera kabelanslutningarna: Säkerställ att kabeländarna är ordentligt isatta i skarvkopplingarna genom att titta på skarvkopplingarnas genomskinliga del. Om du använder en PRO-begränsningskabel måste du först ta bort det yttre skyddsskiktet innan du sätter in kabeln i skarvkopplingen.
 4. Kläm ihop skarvkopplingen: Kläm sedan hårt ihop skarvkopplingen med en tång.
 5. Fixera eller gräv ner kabeln: Förhindra nya kabelskador genom att gräva ner den exponerade begränsningskabeln och skarvkopplingen, eller fäst dem ordentligt i marken med märlor.

Titta på den här videon för detaljerade instruktioner om hur du ansluter en guidekabel till begränsningskabeln:

Varför använda en originalskarvkoppling för Automower®-installationer?

Automower®-skarvkopplingen är särskilt utformad för reparation och förlängning av begränsningskabeln, och för anslutning av guidekabeln. Den är slitstark och vattentät och den ger optimal prestanda.

Professionell hjälp

Om du behöver hjälp med din Automower®-installation kontaktar du din lokala Husqvarna-återförsäljare. Återförsäljaren har den erfarenhet och de specialverktyg som behövs för att få din Automower®-robotgräsklippare att fungera på nolltid.

Förhindra kabelbrott

Det finns några enkla saker du kan göra för att förhindra kabelbrott i din Automower®-installation. Klicka här om du vill veta mer.

Överst på sidan↑

Var den här artikeln till hjälp?