Automower®2024-02-11

Så här förbereder du din gräsmatta och Automower®-robotgräsklipparen för våren

När temperaturen stiger och gräset börjar växa är det dags att börja klippa gräsmattan. Här är några saker du bör tänka på när du förbereder Automower®-robotgräsklipparen och gräsmattan för säsongen.

När gräset ska börja klippas

Börja klippa först när gräset har börjat växa aktivt. Om du sätter igång för tidigt kan det leda till skador på gräsbladen, vilket kan hindra gräsmattan från att växa tillbaka ordentligt. Vid cirka 8 °C (kan variera beroende på grästyp) börjar gräset att växa, och en bra tumregel är att vänta tills gräset är 5–7 cm högt innan du klipper det första gången. Samma regel gäller om du sår nytt gräs.

Förbered gräsmattan

Frodigt grönt gräs

Städa upp

Som en del av skötseln av gräsmattan på våren kan du förhindra gräsmögel genom att räfsa löv och rensa upp trädgårdsskräp – exempelvis pinnar, kottar, löv och täckmaterial. Detta förhindrar slitage på robotgräsklipparens knivar när den börjar klippa. Ta även bort eventuella hinder på gräsmattan som kan vara i vägen för gräsklipparen.

Lufta

Att lufta jorden är också en bra idé, antingen med en grep eller med en vertikalskärare. Detta öppnar upp all kompakt jord och möjliggör en syrerik miljö som främjar hälsosam rotutveckling. Det gör också att mer vatten kan nå rötterna under denna viktiga tid i utvecklingscykeln. Var försiktig så att du inte skadar begränsningskabeln när du luftar jorden.

Kompletteringsså

När du ändå är igång kan du kompletteringsså på alla kala eller ojämna områden på gräsmattan. När det är gjort ska du hålla ytan fuktig och täcka med fiberduk så gror det snabbare. Om du har en Automower®-modell med stöd för zonstyrning med AIM- eller EPOS™-teknik kan du skapa en avgränsad zon för att förhindra att klipparen kör inom det området. Med andra modeller kan du använda Automower® Temporary Fence, Automower® FlexiFence eller Automower® Area Switch för att tillfälligt avgränsa ett område där du inte vill att klipparen ska köra.

Gödsla

Gödsla gräsmattan för att hålla den grön och frisk. Om du vill skapa en perfekt gräsmatta kan du behöva använda ett långsamverkande gödningsmedel. Det ger en gräsmatta som tar längre tid på sig att växa men ger mer enhetlig tillväxt.

Vattna gräsmattan

Om det är torrt på våren så är det dags att börja vattna gräsmattan.

Förbered Automower®

Kontrollera installationen av begränsningskabeln

Innan du börjar använda klipparen är det bra att gå runt i trädgården och kontrollera installationen av begränsningskabeln, för att se till att inga pinnar har kommit upp ur marken och att det inte finns några synliga skador där begränsningskabeln ligger.

Kontrollera klipparens knivar

Det är viktigt att ha vassa knivar för att få rena snitt. Detta förhindrar att kniven river sönder gräset och ger en snyggare finish på gräsmattan samt skyddar gräset mot sjukdomar. Om du inte bytte knivar i slutet av förra säsongen är det dags att göra det nu.​ Byt alltid skruv när du byter kniv.

Tips och råd om hur du byter knivar

Installera laddstationen

Placera laddstationen i trädgården, anslut kablarna och koppla till ström. Kontrollera att den gröna lampan lyser. Placera klipparen i laddstationen för att ladda. Om du inte får någon slingsignal kan du läsa felsökningsinformationen för att åtgärda problemet.

Kontrollera klippinställningarna och starta klipparen

Ställ in schemat i Automower® Connect-appen och starta klipparen. När klipparen är laddad och schemalagd att användas börjar den klippa. När du klipper gräsmattan för första gången efter vintern är det viktigt att inte klippa för kort, eftersom det kan stressa gräset och göra det sårbart för ogräs och sjukdomar. Börja därför med en hög klipphöjd och sänk den gradvis.

Om du märker att klipparen bara arbetar på halva gräsmattan när den börjar klippa har du troligtvis anslutit en begränsnings- eller guidekabel till fel laddstationsstift. Du kan enkelt åtgärda detta genom att kontrollera att kontakterna är korrekt anslutna till laddstationens stift. Mer information finns här: Varför arbetar klipparen endast på halva gräsmattan eller delar av gräsmattan?

Aktivera smarta Automower®-funktioner för en friskare gräsmatta

Automower® har många smarta funktioner som är utformade för att förbättra klipparens prestanda, samtidigt som du sparar tid och har möjlighet att få en finare gräsmatta.

Som vi tidigare har nämnt är det en bra idé att börja med en hög klipphöjd i början av säsongen och sedan gradvis sänka den. Därför har flera Automower®-modeller en funktion som heter TargetHeight som aktiveras i Automower® Connect-appen. Då ändrar klipparen klipphöjden gradvis tills den når önskad höjd.

Du kan även minska risken att gräsmattan skadas när den klipps genom att aktivera Frost Guard-funktionen på klipparen, antingen via klipparens meny eller i appen. Då avbryter klipparen automatiskt klippschemat när det är frost, vilket hjälper till att skydda gräsmattan.

På modeller med mobil anslutning eller Wi-Fi-anslutning kan du även använda en av våra smarta anslutningar eller skapa egna regler med IFTTT. Under Smart Home i Automower® Connect-appen finns en smart anslutning som gör att klipparen automatiskt parkerar när det ska bli kraftigt regn eller frost enligt prognosen. Läs mer om den här smarta anslutningen här.

Var den här artikeln till hjälp?