Automower®2024-04-10

Varför klipper min Automower®-robotgräsklippare bara delar av gräsmattan?

Det finns flera faktorer som kan göra att din Automower®-robotgräsklippare oväntat bara klipper en del av gräsmattan eller missar vissa områden. För att diagnostisera och åtgärda problemet kan du prova följande felsökningssteg:

Anslutningar till laddstationen

Felaktiga anslutningar till laddstationen kan göra att gräsklipparen endast fungerar på vissa delar av gräsmattan. Se till att guidekabeln är ansluten till G1/G2/G3-stiftet på laddstationen, och inte till AR- eller AL-stiftet.

Så här ansluter du begränsnings- och guidekablarna till laddstationen.

Inställningar för yttäckning

Se till att inställningarna för yttäckning i Automower® Connect-appen eller på klipparens display uppfyller installationsbehoven.

  • I Automower® Connect-appen: Välj Mer > Inställningar > Installation > Yttäckning.
  • På klipparens display: Gå till Installation > Yttäckning.

Arbetsområden och scheman – AIM-teknologi

Gäller endast för robotgräsklippare som stöder AIM-teknologi.

Om du har avaktiverat schemat för Min gräsmatta i Automower® Connect-appen klipps bara de delar av gräsmattan som ingår i ett schemalagt arbetsområde. Om någon del av gräsmattan täcks av ett arbetsområde utan schema, eller inte täcks av ett arbetsområde alls, klipps inte den delen av gräsmattan.

Om du har avaktiverat Min gräsmatta ska du skapa arbetsområden som täcker hela gräsmattan och skapa scheman för varje arbetsområde enligt önskemål.

Avgränsade zoner – AIM-teknologi

Gäller endast för robotgräsklippare som stöder AIM-teknologi.

Gräsklipparen har inte åtkomst till områden som du har angett som avgränsade zoner i Automower® Connect-appen.

Kontrollera de avgränsade zonerna i appen och ta bort alla du inte vill ha kvar.

Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du behöver ytterligare hjälp med installationen eller användningen av din Automower®-robotgräsklippare.

Var den här artikeln till hjälp?