Automower®2024-03-01

Hur fungerar Frostvakt och hur aktiverar jag den på min Automower® robotgräsklippare?

Eftersomgräset är extra känsligt för slitage när trädgården är täckt med frost har Automower®-modellerna en funktion som kallas Frostvakt. Den stoppar gräsklipparen från att arbeta om temperaturen är för låg.

Så om du märker att din gräsklippare är parkerad i laddstationen en kylig morgon, trots att den är schemalagd att arbeta, kan det bero på Frostvakt.

Hur fungerar Frostvakten?

Om temperaturen är 5 °C eller lägre när gräsklipparen är planerad att starta kommer Frostvakt att fördröja starten med 1 timme.

När gräsklipparen är parkerad fortsätter den att kontrollera temperaturen varje timme som den är schemalagd. Den startar endast om eller när temperaturen är högre än 5 °C.

Temperaturen mäts av en sensor som sitter inuti chassit. Det registrerade värdet kan därför skilja sig något från den faktiska omgivningstemperaturen.

För att aktivera/avaktivera Frostvakt

I Automower® Connect-appen: Mer > Inställningar > Drift > Frostvakt

På klipparens display: Inställningar > Installation > Frostvakt

Var den här artikeln till hjälp?