Otillfredsställande klippresultat med trädgårdstraktorn

När du använder din trädgårdstraktor från Husqvarna kan du lägga märke till att gräsmattan klipps ojämnt.

Orsaker till otillfredsställande klippresultat

Slöa knivar

Undersök om knivarna är slitna eller skadade. En skadad eller slö kniv kan ge ojämna klippresultat.

Så inspekterar du knivarna på en trädgårdstraktor

Felaktigt monterade knivar

Se till att alla knivar är korrekt monterade. Om knivarna är felmonterade kan trädgårdstraktorn ta skada.

Så byter du knivar på en trädgårdstraktor

Långt eller vått gräs

Om gräset är högt ska du börja klippa gräset med en hög klipphöjd som du sedan sänker gradvis. Justera trädgårdstraktorns hastighet efter grästyp.

Klipp inte vått gräs. Vått gräs kan ge dåligt klippresultat.

Klippaggregatet är inte parallellt

Om klippaggregatet på trädgårdstraktorn inte är parallellt kan klippresultatet bli ojämnt.

Justera klippaggregatets parallellitet på en trädgårdstraktor

Smutsigt klippaggregat

Skräp och gräs på trädgårdstraktorns klippaggregat kan minska knivarnas klippkraft, vilket resulterar i ett ojämnt klippresultat.

Rengör klippaggregatet på en trädgårdstraktor

Olika lufttryck i däcken

Kontrollera att däcktrycket är korrekt för alla fyra däck. Däcktrycket varierar mellan olika modeller. Du hittar exakt däcktryck för trädgårdstraktorn i produktens bruksanvisning.

Sliten eller skadad klippaggregatsrem

Byt klippaggregatets drivrem på en trädgårdstraktor

Var den här artikeln till hjälp?