Så inspekterar och byter du knivar på en trädgårdstraktor

När du arbetar med din trädgårdstraktor från Husqvarna kan det hända att knivarna skadas eller går sönder.

Se till att knivarna är i gott skick så att trädgårdstraktorn fungerar optimalt.

Skadade eller felaktigt balanserade knivar kan vara skadliga för trädgårdstraktorn.

Om knivarna är slöa, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

VAR FÖRSIKTIG! Av säkerhetsskäl ska du använda skyddshandskar när du hanterar knivarna.

Så inspekterar du knivarna på en trädgårdstraktor

  1. Ta bort klippaggregatet från en trädgårdstraktor
  2. Titta på knivarna för att se om de är skadade och om det är nödvändigt att slipa dem.

Så byter du knivar på en trädgårdstraktor

VARNING! Felaktig knivtyp eller obalanserade knivar kan göra att föremål matas ut från klippaggregatet och orsakar allvarliga skador. Se till att använda de knivar som är specifika för din modell av trädgårdstraktor.

VAR FÖRSIKTIG! Skadade eller felaktigt balanserade knivar kan orsaka skador på produkterna. Byt ut skadade knivar. Låt en godkänd serviceverkstad hjälpa dig att slipa och balansera slöa knivar.

  1. Lås knivarna med en träkloss.
  2. Ta bort bulten, brickan och kniven.
  3. Montera en ny vänsterkniv på vänster sida och en ny högerkniv på höger sida. VAR FÖRSIKTIG! Knivarna har olika rotationsriktning. Du måste montera högerkniven på höger sida och vänsterkniven på vänster sida.
    VARNING! Felaktig knivtyp kan göra att föremål kastas ut från klippaggregatet och orsakar allvarliga skador.
  4. Se till att knivarnas böjda ändar pekar i klippaggregatets riktning.
  5. Momentdra bultarna till 80 Nm.
Var den här artikeln till hjälp?