Så tar du bort och monterar ett klippaggregat på en trädgårdstraktor

För att kunna kontrollera eller byta knivarna på din trädgårdstraktor från Husqvarna måste du ta bort klippaggregatet och senare sätta tillbaka det på produkten.

VAR FÖRSIKTIG! Av säkerhetsskäl ska du använda skyddshandskar när du hanterar knivarna.

Ta bort och montera ett klippaggregat på en trädgårdstraktor

 1. Koppla ur klippaggregatet och stoppa motorn.
 2. Sätt klippaggregatet i det lägsta läget.
 3. Ta bort de tre skruvarna och vänster remkåpa.
 4. Ta bort de tre skruvarna och höger remkåpa.
 5. Ta bort fjädern från fjäderhållaren för att minska spänningen i klippaggregatsremmen. OBS! Modell T220T har två klippaggregatsremmar och två fjädrar.
 6. Ta bort klippaggregatsremmen från motorns remskiva.
 7. Gör så här för att koppla bort den främre länken:
  – Ta bort klämman och brickan.
  – Koppla bort den främre länken från hållaren på klippaggregatet.
  – Placera den främre länken i den främre länkhållaren.
 8. Gör så här för att koppla bort de två bakre länkarna:
  – Ta bort klämman och brickan från den främre änden av den vänstra bakre länken.
  – Koppla bort klippaggregatet från den vänstra bakre länken.
  – Dra och håll klipphöjdsspaken i det lägsta läget med en hand.
  – Ta bort klämman och brickan från den främre änden av den högra bakre länken.
  – Koppla bort klippaggregatet från den högra bakre länken.
  – Släpp försiktigt klipphöjdsspaken. VARNING! Mekanismen för klipphöjdsjustering är återfjädrande. Kraften från fjädern kan orsaka krosskador. Håll alla kroppsdelar borta.
 9. Flytta klipphöjdsspaken till det högsta läget.
 10. Tryck ned den nedre utkastaren och ta bort klippaggregatet från produkten.
 11. Montera klippaggregatet i omvänd ordning. VAR FÖRSIKTIG! Se till att drivremmen är korrekt monterad och inte kläms när du monterar klippaggregatet.
  – Se till att den nedre utkastaren är i rätt läge när du monterar klippaggregatet.
Var den här artikeln till hjälp?