Så rengör du en trädgårdstraktor

För att din trädgårdstraktor från Husqvarna ska fungera optimalt och med bästa möjliga kapacitet måste den rengöras före och efter varje användningstillfälle.

VAR FÖRSIKTIG! Använd inte högtryckstvätt eller ångtvättningsutrustning. Vatten kan tränga in i lager och elektriska anslutningar och leda till korrosion, vilket orsakar skador på produkten.

VARNING! Stäng av produkten innan du rengör den.

Rengöra en bensindriven trädgårdstraktor

 • Rengör inte heta ytor som motor, ljuddämpare och avgassystem. Vänta tills ytorna har svalnat och ta sedan bort gräs och smuts.
 • Innan du rengör produkten med vatten ska du rengöra den med en borste. Ta bort klipprester och smuts på och kring transmissionen, luftintaget och motorn.
 • Använd rinnande vatten från en slang för att rengöra trädgårdstraktorn. Använd inte högtryckstvätt.
 • Rikta inte vattnet mot elkomponenter eller lager.

Rengöra klippaggregatet på en trädgårdstraktor

Du rengör klippaggregatet på en trädgårdstraktor på samma sätt oavsett om den är batteridriven eller bensindriven.

VARNING! Använd inte produkten med en trasig eller saknad spolanslutning. Det finns risk för att föremål slungas iväg. Byt ut en trasig eller saknad spolanslutning omedelbart.

 1. Parkera produkten på en ren yta på gräsmattan nära en vattenkälla med en trädgårdsslang.
 2. Se till att klippaggregatet är urkopplat.
 3. Stoppa motorn.
 4. Ansätt parkeringsbromsen.
 5. Anslut en trädgårdsslang (A) till aggregatets spolanslutning (B) och starta vattentillförseln.
 6. Sätt dig i sätet och starta motorn.
 7. Koppla in klippaggregatet och låt det arbeta med fullgas tills klippaggregatet är rent.
 8. Koppla ur klippaggregatet och stoppa motorn.
 9. Stäng av vattentillförseln och koppla loss trädgårdsslangen från aggregatets spolanslutning.
 10. Flytta produkten till en torr plats.
 11. Sätt dig i sätet och starta motorn.
 12. Koppla in klippaggregatet och låt det arbeta tills klippaggregatet är torrt.
Var den här artikeln till hjälp?