Så nivellerar du klippaggregatet på en trädgårdstraktor

Det är viktigt att justera klippaggregatets parallellitet på din trädgårdstraktor från Husqvarna, eftersom du annars kan uppleva otillfredsställande klippresultat och skador på produkten.

Justeringen kan ske

 • från sida till sida
 • fram till bak.

VARNING! Knivarna på klippaggregatet är vassa och kan orsaka skador. Använd skyddshandskar.

Justering sida till sida av klippaggregatet på trädgårdstraktorn

Om klipphöjden är olika på höger och vänster sida kan klipphöjden justeras.

 1. Kontrollera att däcktrycket är korrekt för alla fyra däck.
 2. Parkera produkten på en plan yta.
 3. Sätt klippaggregatet i det högsta läget.
 4. Mät avståndet (X) från klippaggregatets nedre kant till marken på vänster och höger sida. Avståndet måste vara lika stort på båda sidorna.
 5. Lossa låsmuttrarna på klipphöjdsstaget. OBS! Klipphöjdsstagen finns bakom klippaggregatet, framför bakhjulen.
 6. Justera muttrarna på klipphöjdsstagen tills klippaggregatet har samma klipphöjd på vänster och höger sida.
  – Vrid muttrarna moturs för att sänka klippaggregatet.
  – Vrid muttrarna medurs för att lyfta klippaggregatet.
 7. Mät avståndet igen. Justera tills båda sidorna är lika.
 8. Dra åt låsmuttrarna när justeringen från sida till sida är slutförd.
 9. Klipp lite gräs och undersök resultaten. Justera om det behövs.

Justering fram till bak av klippaggregatet på trädgårdstraktorn

Klippaggregatet måste vara i nivå från sida till sida innan du gör en justering fram till bak.

 1. Kontrollera att däcktrycket är korrekt för alla fyra däck.
 2. Parkera produkten på en plan yta.
 3. Sätt klippaggregatet i det högsta läget.
 4. Mät avståndet från klippaggregatets nedre kant till marken, baktill (A) och framtill (B). Avståndet framtill måste vara 5–10 mm lägre än baktill.
 5. Om justeringar behöver göras lossar du låsmuttern och vrider muttern på den främre länken. OBS! Den främre länken sitter framtill på produkten, bakom ljuddämparen.

  – Vrid muttern moturs för att sänka klippaggregatet.
  – Vrid muttern medurs för att lyfta klippaggregatet.
  – Dra åt låsmuttern när den främre justeringen är klar.
Var den här artikeln till hjälp?