Så byter du klippaggregatets drivrem på en trädgårdstraktor

Om klippaggregatets drivrem på din trädgårdstraktor från Husqvarna är skadad eller glider måste den bytas ut.

Hur du byter klippaggregatets drivrem på trädgårdstraktorn beror på vilken produktmodell du har.

 1. Ta bort klippaggregatet.
 2. Ta bort smuts och gräs runt lagerhuset och knivskivorna och från klippaggregatets ovansida.
 3. Ta bort bulten (A), brickan (B) och spännhjulet (C).
 4. Ta bort klippaggregatets rem (D) från knivskivan på klippaggregatet.
 5. Montera det nya klippaggregatet i omvänd ordning. Se till att klippaggregatets rem är i rätt läge i alla remskivor.

  VAR FÖRSIKTIG! Se till att klippaggregatsremmen inte är vriden.
 1. Ta bort klippaggregatet.
 2. Ta bort smuts och gräs runt lagerhuset och knivskivorna och från klippaggregatets ovansida.
 3. Ta bort bulten (A), brickan (B) och spännhjulet (C).
 4. Ta bort klippaggregatets rem (D) från knivskivan på klippaggregatet.
 5. Montera det nya klippaggregatet i omvänd ordning. Se till att klippaggregatets rem är i rätt läge i alla remskivor.

  VAR FÖRSIKTIG! Se till att klippaggregatsremmen inte är vriden.
 1. Parkera produkten på plan mark och lägg i parkeringsbromsen.
 2. Sätt klippaggregatet i det lägsta läget.
 3. Ta bort smuts och gräs runt slagstyckena och från klippaggregatets ovansida.
 4. Ta bort drivremmen(A) från kopplingens remskiva (B) på motoraxeln.
 5. Ta bort drivremmen från slagstyckets remskivor (C) och spännhjulet (D).
 6. Montera drivremmen (A) runt slagstyckets remskivor.

  VAR FÖRSIKTIG! Placera drivremmen korrekt i alla spår på klippaggregatets remskivor. Drivremmen kan skadas om den inte är korrekt monterad.
 7. Montera drivremmen runt spännhjulen (C).
 8. Montera drivremmen runt kopplingens remskiva (D) på motoraxeln.
 9. Sätt klippaggregatet i transportläge.
 1. Parkera produkten på plan mark och lägg i parkeringsbromsen.
 2. Sätt klippaggregatet i det lägsta läget.
 3. Ta bort smuts och gräs runt slagstyckena och från klippaggregatets ovansida.
 4. Ta bort drivremmen från kopplingens remskiva (M), slagstyckets remskiva (R) och spännhjulen (V).
 5. Montera drivremmen runt båda slagstyckets remskivor (R) och runt spännhjulen (V).
 6. Montera remmen på kopplingens remskiva (M).
  VAR FÖRSIKTIG! Kontrollera att remmen löper rätt i alla klipparens skivspår.
 7. Höj aggregatets lyftspak till högsta läget.
 1. Parkera produkten på plan mark och lägg i parkeringsbromsen.
 2. Sätt klippaggregatet i det lägsta läget.
 3. Ta bort smuts och gräs runt slagstyckena och från klippaggregatets ovansida.
 4. Ta bort drivremmen(A) från kopplingens remskiva (B) på motoraxeln.
 5. Ta bort drivremmen från slagstyckets remskivor (C) och spännhjulet (D).
 6. Montera drivremmen (A) runt slagstyckets remskivor.

  VAR FÖRSIKTIG! Placera drivremmen korrekt i alla spår på klippaggregatets remskivor. Drivremmen kan skadas om den inte är korrekt monterad.
  OBS! Du måste vrida drivremmen 180° i 2 lägen (X) för att passa in med remskivorna. Se till att den tunnare delen av drivremmen är i spårets riktning i varje remskiva.
 7. Montera drivremmen runt spännhjulen (C).
 8. Montera drivremmen runt kopplingens remskiva (D) på motoraxeln.
 9. Sätt klippaggregatet i transportläge.
Var den här artikeln till hjälp?