Gräsklippare2024-02-11

Grundläggande service av gräsklipparen

För att gräsklipparen ska fungera optimalt måste du utföra grundläggande service.

VARNING! För att förhindra oavsiktlig start ska du ta bort tändkabeln från tändstiftet eller strömkabeln.

Motorolja

Tappa ur motoroljan från gräsklipparen:

 1. Placera en behållare vid sidan av produkten.
 2. Ta bort locket till oljetanken och mätstickan.
 3. Luta produkten för att tappa ur motoroljan i behållaren.
 4. Torka bort utspilld olja med en trasa.
 5. När du har utfört alla åtgärder som anges nedan häller du ny motorolja i produkten. Se till att använda korrekt typ av motorolja för din specifika gräsklippare. Du hittar information om motorolja för gräsklipparen i bruksanvisningen. Vi rekommenderar Husqvarna SAE 30 motorolja.

Luftfilter

Kontrollera att luftfiltret inte är smutsigt eller skadat:

 1. Öppna luftfilterhuset.
 2. Rengör huset med en trasa.
 3. Ta ut luftfiltret och undersök det.
 4. Rengör eller byt luftfiltret, beroende på hur smutsigt eller skadat det är. Observera att luftfiltertypen kan variera beroende på gräsklipparmodell. Information om luftfiltertyp finns i bruksanvisningen.

Tändstift

 1. Ta bort tändstiftet.
 2. Byt mot ett tändstift av korrekt typ. Du hittar information om tändstift för gräsklipparen i bruksanvisningen.
 3. Se till att tändstiftet dras åt ordentligt.

Bränslefilter

VARNING! Tappa ur allt bränsle ur produkten innan du byter bränslefiltret.

Byta bränslefilter:

 1. Ta bort klämman.
 2. Ta bort bränsleslangen och bränslefiltret inuti.
 3. Byt bränslefiltret och sätt tillbaka slangen i det ursprungliga läget.
 4. Sätt tillbaka klämman och se till att det inte finns något läckage från produkten.

Skötselkit för Husqvarna gräsklippare:

Skötselkit med skumfilter

Skötselkit med pappersfilter

Var den här artikeln till hjälp?