Automower®2024-04-10

Förbereda din gräsmatta och Husqvarna Automower®-robotgräsklippare inför klippsäsongen

När temperaturen stiger och gräset börjar växa snabbare börjar klippsäsongen. I den här artikeln får du en ingående guide till hur du förbereder din Automower®-robotgräsklippare och gräsmatta inför säsongen.

När gräset ska börja klippas

Börja klippa gräset först när gräset börjar växa aktivt. Alltför tidig klippning kan skada grässtråna och göra det svårt för gräsmattan att växa ordentligt. Gräset börjar oftast växa vid omkring 8 °C (kan variera beroende på grästyp). En bra tumregel är att vänta tills gräset är cirka 5–7 cm högt innan du klipper det första gången. Den här regeln gäller om du sår nytt gräs.

Steg för att göra gräsmattan redo för klippning

Städa upp

Som en del av skötseln av gräsmattan på våren kan du förhindra gräsmögel genom att räfsa löv och rensa upp trädgårdsskräp – exempelvis pinnar, kottar, löv och täckmaterial. Detta förhindrar slitage på robotgräsklipparens knivar när den börjar klippa och tar bort eventuella hinder som kan vara i vägen för gräsklipparen.

Lufta

Att lufta jorden med en grep eller en vertikalskärare är en bra idé. Det luckrar upp kompakt jord och främjar en syrerik miljö för en hälsosam rotutveckling, så att mer vatten kan nå rötterna under den viktiga utvecklingscykeln. Var försiktig så att du inte skadar begränsningskabeln när du luftar jorden.

Kompletteringsså

Kompletteringsså på alla kala eller ojämna områden på gräsmattan. Håll sedan ytan fuktig och täck med fiberduk så gror det snabbare. Om din Automower®-modell har stöd för zonstyrning med AIM- eller EPOS™-teknik kan du skapa en avgränsad zon för att förhindra att klipparen kör inom det området. Med andra modeller kan du använda Automower® Temporary Fence, Automower® FlexiFence eller Automower® Area Switch för att tillfälligt avgränsa ett område där du inte vill att klipparen ska köra.

Gödsla

Gödsla gräsmattan för att hålla den grön och frisk. Om du vill skapa en perfekt gräsmatta kan du behöva använda ett långsamverkande gödningsmedel. Det ger en gräsmatta som växer långsammare men med mer enhetlig tillväxt.

Vattna gräsmattan

Om det är torrt på våren är det dags att börja vattna gräsmattan.

Förbereda din Automower®-klippare

Kontrollera installationen av begränsningskabeln

Innan du börjar använda gräsklipparen bör du gå runt i trädgården och kontrollera installationen av begränsningskabeln. Se till att inga pinnar har kommit ut ur marken och att det inte finns några synliga skador på begränsningskabeln.

Kontrollera klipparens knivar

Det är viktigt med vassa knivar för att få rena snitt. Detta förhindrar att kniven river sönder gräset och ger en snyggare finish på gräsmattan. Det skyddar även gräset mot sjukdomar. Om du inte bytte knivar i slutet av förra säsongen är det dags att göra det nu.​ Byt alltid skruv när du byter kniv.

Tips och råd om hur du byter knivar på en Automower®-robotgräsklippare.

Installera laddstationen

Placera laddstationen i trädgården, anslut kablarna och koppla till ström. Kontrollera att den gröna lampan lyser. Placera klipparen i laddstationen för att ladda. Om du inte får någon slingsignal kan du läsa felsökningsinformationen för att åtgärda problemet.

Kontrollera klippinställningarna och starta klipparen

Ställ in schemat i Automower® Connect-appen och starta klipparen. När klipparen är laddad och schemalagd att användas börjar den klippa. När du klipper gräsmattan för första gången efter vintern är det viktigt att inte klippa för kort, eftersom det kan stressa gräset och göra det sårbart för ogräs och sjukdomar. Börja därför med en hög klipphöjd och sänk den gradvis.

Om du märker att klipparen bara arbetar på halva gräsmattan när den börjar klippa har du troligtvis anslutit en begränsnings- eller guidekabel till fel laddstationsstift. Du kan enkelt åtgärda detta genom att kontrollera att kontakterna är korrekt anslutna till laddstationens stift. Mer information finns här: Varför klipper min Automower®-robotgräsklippare bara delar av gräsmattan?

Aktivera smarta Automower®-funktioner för en friskare gräsmatta

Automower®-klipparen är utrustad med många smarta funktioner som kan förbättra dess prestanda, spara tid och maximera din gräsmattas potential.

Starta säsongen på rätt sätt: Vi rekommenderar att du börjar med en högre klipphöjd och gradvis sänker den med tiden. För att hjälpa till med detta är flera Automower®-modeller utrustade med funktionen TargetHeight. Funktionen kan aktiveras via Automower® Connect-appen och gör att klipphöjden justeras gradvis tills önskad höjd har uppnåtts.

Skydda gräsmattan vid frost: Med gräsklipparens Frostvakt-funktion får du hjälp att skydda gräsmattan mot frostskador. Funktionen nås via gräsklipparmenyn eller Automower® Connect-appen och gör att klippschemat kan pausas automatiskt när det är frost.

Smarta anslutningar och anpassade rutiner: För modeller med mobil anslutning eller Wi-Fi-anslutning kan du använda våra smarta anslutningar eller skapa egna regler via IFTTT. I avsnittet Smart Home i Automower® Connect-appen finns en smart anslutning som gör att klipparen parkeras automatiskt när det ska bli kraftigt regn eller frost enligt prognosen. Läs mer om den här smarta anslutningen här.

Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du behöver ytterligare hjälp med installationen eller användningen av din Automower®-robotgräsklippare.

Var den här artikeln till hjälp?