1/3
Μετάδοση κίνησης
Αυτοπροώθηση, μονή ταχύτητα
Επιφάνεια εργασίας
1.000 m²
HUSQVARNA LC 253S - 970 54 15‑01

Δεν συμπεριλαμβάνεται

  • BioClip® κιτ
  • Τάπα χορτολιπάσματος (BioClip)
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Self-propelled and easy-to-use, high-quality lawnmower suitable for medium-sized gardens. Durable, corrosion-resistant composite chassis and plastic wheels for reducing weight. Powerful and reliable engine for increased performance and less maintenance. Husqvarna LC 253S features ergonomic and easy foldable handlebar, convenient bail removal and easy-adjust cutting height makes every mow simpler. Collect blade leaves less clippings on the lawn for a tidy, professional look.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 11