Motorsåg2024-02-11

Varför kommer det rök från svärdet och kedjan och varför sågar motorsågen dåligt?

Motorsågen kan såga dåligt och dessutom kan det komma vit rök från svärdet och kedjan.

Det beror oftast på:

  • en slö eller skadad kedja, se till att kedjan är korrekt slipad. En ordentligt slipad kedja kräver endast lite tryck för att få den att skära korrekt och leder till att det kommer rök från motorsågen. Om du behöver byta ut motorsågkedjan ska du använda rätt kedjetyp.
    Slipa en motorsågskedja
  • brist på svärd- och kedjeolja, se till att oljetanken är fylld. Om du använder en batteridriven motorsåg är det lätt att glömma att fylla på oljetanken!
  • oljehålen på svärdet är smutsiga eller igentäppta, se till att svärdets hål är rena så att smörjningen inte avbryts.
    Kontrollera, underhålla och rengöra svärdet
  • använder fel typ av olja. Om oljan har fel viskositet kan den slungas av kedjan, vilket leder till dålig smörjning. Vi rekommenderar att du använder Husqvarna svärd- och kedjeolja. Använd aldrig motorolja för att smörja svärd och kedja.
    Kan använd motorolja användas för att smörja svärd och kedja?


Var den här artikeln till hjälp?