Motorsåg2024-02-11

Kan använd motorolja användas för att smörja svärd och kedja?

Vi rekommenderar inte att du smörjer med spillolja av många olika orsaker. Några av dessa orsaker är följande:

  1. Spillolja innehåller ofta små partiklar som med tiden skadar oljepumpen och detta resulterar i kostsamma reparationer.
  2. Spillolja sliter ut gummikomponenterna över tid, något som även detta leder till kostsamma reparationer.
  3. Spillolja innehåller inga klibbmedel som ser till att oljan fäster vid kedjan för korrekt smörjning.
  4. Spillolja kan innehålla biprodukter av förbränning, till exempel syror och eller cancerframkallande ämnen.
  5. Spillolja innehåller ofta tungmetaller som både är skadliga för miljön och för människor och djur.

Det är viktigt att du kasserar spillolja korrekt, eftersom den kan vara skadlig för miljön.

Var den här artikeln till hjälp?