Motorsåg2024-02-11

Kontrollera, underhålla och rengöra svärdet

När du utför underhåll på motorsågen bör du också kontrollera motorsågssvärdet för att se om det behöver underhåll eller bytas ut.

 1. Kontrollera om det finns grader på svärdets utsidor. Fila bort vid behov.
 2. Kontrollera om svärdspåret är onormalt slitet. Byt svärd vid behov.
 3. Kontrollera att svärdspåret är rent. Rengör vid behov.
 4. Kontrollera om svärdspetsen är onormalt eller ojämnt slitet.

Underhåll av motorsågssvärd

För detta behöver du:

 • skyddshandskar
 • skruvmejsel
 • flatfil
 1. Lossa åtdragningsskruven, ta bort kopplingskåpan, tryck in svärdet och ta sedan bort kedjan.
 2. Rengör spåret i svärdet med en skruvmejsel.
 3. Rengör kedjans smörjhål.
 4. Kontrollera att noshjulet inte är löst. Om det är löst måste svärdet bytas ut.
 5. Kontrollera att det inte finns hack i svärdet.
 6. Avlägsna hack med en flatfil.
 7. Kontrollera att svärdets spets inte är sliten. Om slitaget bara finns på ena sidan kan du vända på svärdet. Byt ut svärdet om det är slitet på båda sidor.
 8. Kontrollera slitaget på spåret i svärdet genom att vicka på kedjan. Om det glappar måste svärdet bytas ut.
Var den här artikeln till hjälp?