Motorsåg2024-02-11

Slipa en motorsågskedja

Kedjan måste vara vass och rätt spänd för att du ska kunna arbeta effektivt, säkert och med bra precision. Med en filmall blir det enkelt att hålla kedjan i gott skick.

VARNING! Använd skyddshandskar vid arbete med en kedja!

Fila kedjan

Motorsågen och svärdet ska fixeras för maximal stabilitet. Lås kedjan genom att aktivera kedjebromsen eller genom att föra in kombinyckeln mellan svärdet och kedjan på svärdets undersida.

Börja med skärtänderna. Placera filmallen med pilarna riktade mot svärdsspetsen. Använd tvåhandsgrepp när du filar. Placera filen i rät vinkel mot rullarna. Fila varannan tand med en jämn, skjutande rörelse. Det är viktigt att alla tänder har samma längd. När du är klar vänder du på sågen och filar resten av skärtänderna på samma sätt men från motsatt håll.

Fila underställningarna

Höjdskillnaden mellan underställningen och tandspetsen avgör hur mycket skärtanden sågar. Fila underställningarna ungefär var tredje eller femte gång som du filar skärtänderna, förutsatt att slitaget är normalt.

Lägg filmallen på kedjan och håll fast den med en hand. Välj ”Mjuk” eller ”Hård”, beroende på vilken typ av trä du normalt sågar. Håll flatfilen i ena handen och fila underställningen tills filen går emot filmallen. Fortsätt därefter med resten av underställningarna på kedjan. Det sätt på vilket filmallen vilar på kedjan beror på om skärtanden har filats med höger eller vänster hand.

Slipa en motorsågskedja

Var den här artikeln till hjälp?