Automower®2024-02-11

EPOS™ Support via slinga: Installation och tips för Automower® NERA

EPOS™ Support via slinga är en funktion som är utformad för att förbättra prestandan hos din Automower® NERA-robotgräsklippare med EPOS™-teknik. Genom att installera en slingkabel runt områden med svag satellitsignal kan du minska risken för driftavbrott avsevärt, till exempel i områden med smala passager eller nära tätt stående träd.

Kompatibla Automower®-modeller

EPOS™ Support via slinga finns för Automower® NERA-robotgräsklippare med EPOS™-teknik. Om du har en 320 NERA, 430X NERA eller 450X NERA från 2023 med ett EPOS™ Plug-in Kit behöver du ladda ner den senaste programvaruuppdateringen, som omfattar EPOS™ Support via slinga som en ny funktion.

Steg-för-steg-guide: Använda EPOS™ Support via slinga på Automower® NERA

Installera begränsningskabeln

Följ denna detaljerade guide för att installera begränsningskabeln: Så här lägger du ut begränsningskabeln i en Automower®-installation.

Placera begränsningskabeln

Slingkabeln ska placeras minst två meter utanför problemområdet. På så sätt säkerställer du att robotgräsklipparen återansluts till satelliten och fastställer exakt position.

Aktivera funktionen EPOS™ Support via slinga

När begränsningskabeln har installerats kan du aktivera funktionen EPOS™ Support via slinga. För att göra detta öppnar du Automower® Connect-appen och går till Inställningar > Tillbehör > EPOS™ Support via slinga > Aktivera.

Förläng begränsningskabeln vid behov

Om produkten fortsätter att stanna i en del av arbetsområdet eller om produkten inte kan lämna området med EPOS™ Support via slinga kan du behöva förlänga kabeln längre in i arbetsområdet med bra satellitsignal.

EPOS™ Support via slinga och virtuella gränser

EPOS™ Support via slinga fungerar bara inom de virtuella gränserna i en virtuell installation. Kabeln kan placeras i en del av ett arbetsområde eller i ett område där du har installerat en transportväg, men den kan inte användas för att utöka arbetsområdet (bild 1) eller för att skapa ett separat arbetsområde utanför de virtuella gränserna (bild 2).

Bild 1

Bild 2

Vad händer om det uppstår ett kabelbrott?

Om begränsningskabeln går sönder fortsätter klipparen att fungera som om funktionen EPOS™ Support via slinga vore avaktiverad. Ett varningsmeddelande visas i Automower® Connect-appen och laddstationens lampa blinkar blått.

Så här reparerar du ett kabelbrott

Följ vår guide för att reparera ett kabelbrott: Så här reparerar du kabelbrott i Automower®-installationen.

Kan flera delar av gräsmattan anslutas med EPOS™ Support via slinga?

Om det finns flera områden i gräsmattan där satellitsignalen inte är optimal kan flera stödområden skapas i en slinga. Den maximala slinglängden är 800 meter.

EPOS™ Support via slinga och laddstationen

Laddstationens dockningspunkt måste placeras i ett område med fri sikt uppåt. Laddstationen och dockningspunkten ska inte placeras i ett område med svag satellitsignal, eftersom EPOS™ Support via slinga inte kompenserar för den dåliga satellitsignalen.

Stöd för transportväg

Om robotgräsklipparen får problem när den kör längs en transportväg i ett område med svag satellitsignal kan EPOS™ Support via slinga ge stöd för transportvägen.

EPOS™ Support via slinga och avgränsade zoner

EPOS™-avgränsade zoner används för att förhindra att klipparen kör in i områden på gräsmattan där den inte får klippa. Även vid svag satellitsignal kommer robotgräsklipparen att respektera dessa virtuella gränser. Observera dock att precisionen för dessa gränser kan bli sämre i områden med svag satellitsignal.

För bättre precision kan du skapa en ö med begränsningskablar runt det område du vill skydda. På så sätt stöds den avgränsade zonen även när satellitsignalen är svag, vilket säkerställer gränsprecisionen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte går att hindra klipparen från att köra in i området med enbart en begränsningskabel-ö. I dessa fall krävs alltid en EPOS™-avgränsad zon.

EPOS™ Support via slinga och klippmönster

Systematisk klippning

Om robotgräsklipparen är inställd på systematisk klippning och tappar satellitsignalen i ett område med EPOS™ Support via slinga stannar den vid begränsningskabeln. Den fortsätter att klippa när satellitsignalen har återställts.

Oregelbunden klippning

Om robotgräsklipparen är inställd på oregelbunden klippning fortsätter den att klippa inom det område som begränsas av begränsningskabeln, även om den tappar satellitsignalen.

Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du behöver ytterligare hjälp med installationen av din Automower®-robotgräsklippare.

Var den här artikeln till hjälp?