Roboty koszace14.06.2024

Obsługa komunikatów o błędach robota koszącego Automower®

Jeśli wystąpi błąd i robot koszący Automower® się zatrzyma, stan robota zmienia się na Błąd. Aby ponownie uruchomić robota koszącego, należy usunąć błąd. Sposób wykonania tej czynności zależy od modelu robota koszącego Automower® i błędu, który wystąpił.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Zidentyfikuj błąd: Otwórz aplikację Automower® Connect lub skorzystaj z wyświetlacza robota koszącego, aby zobaczyć szczegółowe informacje o błędzie.
  2. Usuń błąd: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji lub na wyświetlaczu, aby usunąć błąd.
  3. Ponownie uruchom robota koszącego: W niektórych przypadkach może być konieczne ponowne uruchomienie robota koszącego. Procedura ponownego uruchamiania różni się w zależności od modelu i rodzaju błędu.
  • W przypadku większości modeli wystarczy nacisnąć przycisk Start na robocie koszącym.
  • Niektóre modele Automower® po wystąpieniu określonych błędów można ponownie uruchomić zdalnie za pomocą aplikacji Automower® Connect lub usługi inteligentnego domu.
  • W przypadku niektórych błędów może być wymagane ponowne uruchomienie ręczne, aby zapewnić bezpieczeństwo i usunąć wszelkie przeszkody.

Częste komunikaty o błędach i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?