Forest
Informacja prawna

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Husqvarna Poland sp. z o.o. w roku podatkowym 2020, 2021 oraz 2022.

Działając na podstawie art. 27c ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.) Husqvarna Poland sp. z o.o. publikuje informacje o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym 2020, 2021 oraz 2022.