Park
Produkty i innowacje

Określanie poziomu ekologii miast – z kosmosu

HUGSI.green wspiera ekologizację miast na świecie poprzez zapewnienie obiektywnej i okresowej kwantyfikacji kluczowych ekologicznych wskaźników KPI dotyczących obszarów miejskich dla setek miast w ponad 60 krajach na całym świecie.

Tereny zieleni stanowią płuca miast. Poprawiają jakość powietrza i pomagają w zarządzaniu powodziami i wodą deszczową. Zapewniają również odpowiedni stan zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców. W miarę rozwoju urbanizacji istotne jest monitorowanie proporcji obszarów szarych i zielonych w miastach i wokół nich.

Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez firmę Husqvarna w 2019 r. i zaczęła wyznaczać międzynarodowe standardy w zakresie danych dotyczących terenów zieleni na obszarach miejskich.

Dzięki HUGSI.green miasta mogą:

  • Uzyskać natychmiastowy punkt odniesienia przy analizowaniu miejskich terenów zieleni i wyznaczaniu nowych celów w zakresie ekologizacji.
  • Śledzić efektywność planów ekologizacji miast.
  • Ocenić stopień zalesienia i znaleźć odpowiednie miejsca do dalszych nasadzeń.
  • Znaleźć obszary o niskiej witalności roślin.
  • Wykrywać zmiany zachodzące w całym mieście, mające wpływ na roślinność. 

Uzyskać szczegółowe informacje na temat miejskich terenów zieleni na stronie HUGSI.green