Forest
Informacja prawna

Imprint

HUSQVARNA POLAND SP. Z O.O.

ul. Wysockiego 15B, 03-371 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w W-wie XIII Wydz Gospodarczy

KRS 0000247636, NIP 524-25-60-627 Kapitał zakł. 17 584 500 zł

Telefon: 22 330 96 00