Rewilding Zone

Innowacyjne podejście do wyzwań związanych z klimatem

Zmiany klimatyczne są naglącym wyzwaniem, które dotyczy nas wszystkich. Chociaż wciąż nie mamy wszystkich odpowiedzi, aktywnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami z zakresu inteligentnego zużywania zasobów i ograniczenia emisji dwutlenku węgla, aby zmniejszyć naszą zależność od tradycyjnych paliw. Naszym jasnym celem jest redukcja emisji o 35% w całym łańcuchu wartości w latach 2015–2025. Plan ten został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Jesteśmy pierwszą na świecie firmą zajmującą się leśnictwem i ogrodnictwem, która się tego podjęła.

Czyny na miarę naszych słów

Bee on flower

Działania globalne na rzecz lokalnej bioróżnorodności

Ogród pełen różnych roślin i owadów zapylających, takich jak pszczoły, jest nie tylko piękny — jest to oaza bioróżnorodności. Ten mini ekosystem w naturalny sposób eliminuje szkodniki i tworzy silniejsze, bardziej odporne środowisko. Aby pomóc w tworzeniu i podtrzymaniu takich ekosystemów, współpracujemy z ekspertami w zakresie ciągłego trybu nauki i innowacji, co przynosi korzyści zarówno nam, jak i naszym klientom. Małe zmiany mogą przejść długą drogę. Na przykład wykorzystując funkcje naszych robotów koszących, można z łatwością przyczynić się do stworzenia bioróżnorodności we własnym ogrodzie.

Service Automower

Tworzenie rozwiązań o obiegu zamkniętym

Zasoby naszej planety nie są nieskończone i musimy być mądrzejsi w kwestii tego, jak z nich korzystamy. Dlatego stosujemy koncepcję obiegu zamkniętego w zakresie naszych produktów i nieustannie dążymy do znalezienia nowych sposobów na maksymalne wykorzystanie używanych przez nas materiałów. Naszym celem jest tworzenie produktów, które mogą mieć drugie, trzecie lub nawet czwarte życie poprzez naprawę, regenerację lub
recykling. Ponieważ najlepsze zasoby to te, z których możemy korzystać wielokrotnie.
Husqvarna-ville

Duże zmiany wymagają dużych inicjatyw

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią inicjatywy Sustainovate Grupy Husqvarna. Dzięki tej inicjatywie wyznaczyliśmy jasne cele zrównoważonego rozwoju:
Dwutlenek węgla: Redukcja bezwzględnych emisji CO₂ o 35% w całym łańcuchu wartości do 2025 r.
Obieg zamknięty: Do 2025 r. wprowadzimy 50 nowych innowacyjnych rozwiązań o obiegu zamkniętym, zmieniając sposób wykorzystania zasobów.
Ludzie: Inspirujemy 5 milionów klientów i współpracowników do podejmowania zrównoważonych wyborów. Odwiedź Sustainovate, aby dowiedzieć się więcej o naszych planach na pozytywne zmiany we wszystkich naszych markach. Możesz również pobrać roczne sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju, aby uzyskać szczegółową dokumentację na temat naszych celów w zakresie emisji dwutlenku węgla i obiegu zamkniętego (patrz str. 3–4 i str. 14–15).