Produkty i innowacje

Przydatne narzędzie do redukcji emisji CO2

Nieustannie aktualizujemy nasze cyfrowe narzędzie do zarządzania Husqvarna Fleet Services™. Jedną z najnowszych funkcji jest kalkulator śladu węglowego, który pomaga organizacjom zajmującym się obszarami zielonymi w obliczaniu emisji dwutlenku węgla generowanej przez flotę maszyn i w działaniach mających na celu zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Aby zrealizować nasze ambicje dotyczące opracowywania zrównoważonych produktów i rozwiązań, w 2019 roku wprowadziliśmy kalkulator śladu węglowego. Nowa funkcja jest częścią Husqvarna Fleet Services™ — inteligentnego oprogramowania, które gromadzi dane z floty maszyn. Zapewnienie kierownikom ds. terenów zielonych wglądu w analizę trendów i określenie obszarów wymagających poprawy umożliwia zwiększenie wydajności. Ślad węglowy jest podzielony na obszary zastosowań, kategorie produktów, typ silnika i lokalizację.

Sprzęt podłączony do sieci zapewnia bezproblemową pracę

Husqvarna Fleet Services™ to łatwiejszy sposób na śledzenie wszelkiego rodzaju urządzeń (nawet pochodzących od innych producentów) za pomocą czujników maszyn lub wbudowanych funkcji łączności. Dane sprzętu są przekazywane przez Bluetooth® lub połączenie komórkowe, a następnie przesyłane do konta w chmurze, do którego można uzyskać dostęp z telefonu, tabletu lub laptopa.

Wszystkie istotne informacje są zawsze pod ręką

Wystarczy kilka dotknięć lub kliknięć na ekranie, aby uzyskać dostęp do poniższych informacji:

Kontrola zapasów
Pełny przegląd wszystkich urządzeń podzielonych według kategorii, podkategorii i modelu maszyny — łatwo dostępny dla wszystkich użytkowników w firmie.

Lokalizacja maszyny
Namierzanie i przenoszenie sprzętu między różnymi lokalizacjami oraz identyfikacja i odbiór sprzętu, który nie został zaewidencjonowany pod koniec dnia.

Statystyki dotyczące maszyn
Analiza biznesowa dotycząca sezonowego, tygodniowego i codziennego użytkowania każdego urządzenia należącego do floty z podziałem na obszary zastosowań.

Przegląd serwisowy
Dostęp do historii serwisu i przeglądu maszyn, które mają być serwisowane. Umożliwia realizację strategii napraw opartych na faktach i podejmowanie decyzji dotyczących wymiany.

Kosiarki Automower® — sterowanie i diagnostyka
Wszystkie kosiarki zautomatyzowane są widoczne na mapie, co umożliwia rozwiązywanie problemów, a także uruchamianie, zatrzymywanie, zmianę wysokości koszenia lub dostosowanie harmonogramu — dla jednej lub kilku kosiarek naraz.

Usługi

Dowiedz się więcej na temat systemu Husqvarna Fleet Services™

Więcej na ten temat