Roboty koszace04.03.2024

Temperatura akumulatora wykracza poza wartości graniczne — komunikat o błędzie robota Automower®

Robot koszący Automower® jest przystosowany do pracy w określonych zakresach temperatur. Jeśli temperatura akumulatora nie mieści się w tych granicach, robot koszący wyświetli komunikat Temperatura akumulatora wykracza poza wartości graniczne. Jest to wskazanie, że temperatura akumulatora jest albo zbyt wysoka, albo zbyt niska, aby robot koszący mógł pracować.

W większości przypadków po wyświetleniu tego komunikatu nie ma potrzeby wykonywania żadnych czynności. Robot koszący Automower® wznowi zaplanowaną pracę, gdy temperatura akumulatora powróci do akceptowalnego zakresu.

Jeśli komunikat jest często wyświetlany podczas ładowania, może to oznaczać, że stacja ładująca jest narażona na działanie nadmiernych temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Należy rozważyć przeniesienie stacji ładującej w zacienione miejsce. Jednym ze skutecznych rozwiązań jest domek kosiarki Automower® firmy Husqvarna. To akcesorium zapewnia ochronę robota koszącego przed długoterminowymi efektami działania deszczu i słońca podczas ładowania.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z naszymi materiałami dotyczącymi temperatur ładowania i pracy robotów koszących Automower® oraz z najlepszymi praktykami w zakresie wyboru miejsca dla stacji ładującej w instalacji Automower®.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?