Roboty koszace01.03.2024

Gdzie w instalacji Automower® najlepiej umieścić stację ładującą

Idealnym miejscem na stację ładującą jest zacieniony punkt na płaskim podłożu na środku trawnika, aby wokół stacji była wolna przestrzeń.

Ideal placement of Automower® charging station

Poniżej przedstawiono kilka ogólnych zaleceń. Szczegółowe informacje dotyczące danego modelu znajdują się w instrukcji obsługi.

 • Wolna przestrzeń od strony przedniej krawędzi stacji ładującej musi wynosić przynajmniej 3 m / 10 stóp.
 • Wolna przestrzeń po prawej i lewej stronie od środka stacji ładującej musi wynosić przynajmniej 150 cm / 60 cali.
 • Wolna przestrzeń z tyłu stacji ładującej musi wynosić przynajmniej 60 cm / 2 stopy.
 • Ustawić stację ładującą w pobliżu gniazda zasilania.
 • Ustawić stację ładującą na równej powierzchni.
 • Podstawa stacji ładującej nie może być wygięta.
 • Ustawić stację ładującą w obszarze chronionym przed słońcem.
 • Jeśli stacja ładująca zostanie zamontowana na wyspie, upewnić się, że przewód doprowadzający zostanie połączony z wyspą.
 • Jeśli obszar pracy składa się z dwóch części przedzielonych stromą pochyłością, zalecamy umieszczenie stacji ładującej w części znajdującej się poniżej nachylenia.
 • Nie należy mocować stacji ładującej do momentu zainstalowania wszystkich przewodów i sprawdzenia, czy instalacja działa prawidłowo.
 • W przypadku modeli Automower®, które komunikują się z chmurą Husqvarna wyłącznie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, stacja ładująca musi znajdować się w obszarze z zasięgiem sieci Wi-Fi. Jeśli stacja ładująca znajduje się w obszarze, gdzie sygnał Wi-Fi jest słaby lub go nie ma, robot koszący nie będzie mógł pobrać żadnych aktualizacji. W takim przypadku w celu aktualizacji kosiarki należy skontaktować się z dilerem.
Czy ten artykuł był pomocny?