Roboty koszace11.02.2024

Podłączanie robota koszącego Automower® do sieci Wi-Fi

Podłączenie robota koszącego Automower® do sieci Wi-Fi umożliwia mu zdalną komunikację z chmurą Husqvarna za pośrednictwem aplikacji Automower® Connect, gdy znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi.

Za pomocą połączenia Wi-Fi można również korzystać z usług inteligentnego domu, takich jak Google Home, Amazon Alexa, IFTTT czy open API, aby sterować robotem koszącym, a także aktualizować jego oprogramowanie sprzętowe.

Które modele Automower® można połączyć z siecią Wi-Fi?

Następujące modele Automower® wykorzystują sieć Wi-Fi jako główny sposób komunikacji z chmurą Husqvarna:
 • Aspire™ R4
 • 320 NERA
 • 310E NERA

Należy pamiętać, że modele 320 NERA i 310E NERA można zaktualizować w celu dodania połączenia komórkowego za pomocą zestawu Automower® Connect, który jest dostępny jako akcesorium.

Następujące modele Automower® mogą używać zarówno sieci komórkowych, jak i Wi-Fi do komunikacji z chmurą Husqvarna:

 • 430X NERA
 • 450X NERA
 • 410XE NERA

Należy pamiętać, że inne modele Automower® nie są wyposażone w sprzęt zapewniający łączność z siecią Wi-Fi.

Jak nawiązać połączenie robota koszącego Automower® z siecią Wi-Fi

Aby podłączyć robota koszącego Automower® do sieci Wi-Fi, należy w pierwszej kolejności sparować go z urządzeniem mobilnym z wykorzystaniem łączności Bluetooth.

Jeśli aktywne jest połączenie Bluetooth z robotem koszącym, można połączyć go z jedną lub wieloma sieciami Wi-Fi. Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z połączenia z siecią Wi-Fi

Oto jak podłączyć robota koszącego do sieci Wi-Fi:

 1. Otworzyć aplikację Automower® Connect.
 2. Wybrać opcję Zaloguj i wprowadzić dane logowania do konta.
 3. Upewnić się, że robot koszący znajduje się w pobliżu i jest połączony przez Bluetooth.
 4. Aby uzyskać dobry sygnał sieci Wi-Fi, robot koszący powinien znajdować się w pobliżu routera sieciowego.
 5. Wybrać opcje Więcej > Ustawienia > Automower® Connect.
 6. Wprowadzić kod PIN.
 7. W menu Wi-Fi dotknąć opcji Wybierz sieć.


Brak połączenia z siecią Wi-Fi

 1. Wybrać żądaną sieć z listy.
 2. Wprowadzić hasło do sieci i dotknąć Połącz. Należy pamiętać, że w haśle rozróżniana jest wielkość liter.
 3. Poczekać na nawiązanie połączenia.

Robot koszący połączy się z wybraną siecią Wi-Fi, a hasło sieciowe zostanie zapisane na później.

Należy pamiętać, że sieć Wi-Fi musi być połączona z Internetem, aby komunikacja z chmurą Husqvarna była możliwa.

Połączone z siecią Wi-Fi

Nie możesz znaleźć swojej sieci Wi-Fi?

Na liście dostępnych sieci wyświetlanych jest jednocześnie maksymalnie dziesięć sieci. Jeśli żądana sieć nie pojawi się na liście, wykonaj następujące czynności:
 • Upewnij się, że masz połączenie Bluetooth z robotem koszącym.
 • Przestaw robota koszącego bliżej routera, aby uzyskać silniejszy sygnał.
 • W aplikacji Automower® Connect wybierz kolejno opcje Więcej > Ustawienia > Automower® Connect > Wybierz sieć > Skanuj ponownie, aby ponownie wyszukać sieci.
 • Wybierz opcję Dodaj nowe, aby wprowadzić nazwę sieci, która nie znajduje się na liście, ponieważ jest np. siecią ukrytą. Należy pamiętać, że w nazwie sieci i haśle rozróżniana jest wielkość liter.
 • Uruchom ponownie router sieciowy (postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy routera). Odczekaj minutę lub dwie na uruchomienie routera, a następnie wybierz opcje Więcej > Ustawienia > Automower® Connect > Wybierz sieć > Skanuj ponownie w aplikacji Automower® Connect, aby wyszukać sieci.

Z iloma sieciami Wi-Fi może połączyć się mój robot koszący?

Możesz zapisać do dziesięciu sieci Wi-Fi na swoim koncie, ale robot koszący zawsze może być połączony tylko z jedną siecią.

Jeśli robot koszący zostanie odłączony od aktualnie używanej sieci, automatycznie połączy się z inną dostępną siecią, za priorytetową uznając tę, która ma najsilniejszy sygnał.

Przełączanie między sieciami Wi-Fi

Jeśli dodano więcej niż jedną sieć Wi-Fi, robot koszący będzie się automatycznie przełączać między sieciami, gdy będzie to konieczne.

Aby ręcznie zmienić sieć, wystarczy dotknąć żądanej sieci na liście. Jeśli hasło nie zostało jeszcze zapisane, zostanie wyświetlona prośba o jego wprowadzenie.

Usuwanie połączenia Wi-Fi z robota koszącego Automower®

Aby rozłączyć się i zapomnieć sieć Wi-Fi, dotknąć ikony usuwania (symbol kosza) obok nazwy sieci i potwierdzić, że chce się zapomnieć sieć.

Wybrana sieć zostanie odłączona i zapomniana. Nadal będzie ona widoczna na liście (chyba że jest to sieć ukryta), ale aby ponownie się z nią połączyć, trzeba będzie znów wprowadzić hasło.

Zalety połączenia robota koszącego z siecią Wi-Fi

Chociaż podłączanie robota koszącego Automower® do sieci Wi-Fi nie jest konieczne, to w wielu przypadkach może ono przynieść korzyści.

Modele zapewniające tylko połączenie z siecią Wi-Fi

Jeśli model Automower® komunikuje się z chmurą Husqvarna tylko za pośrednictwem sieci Wi-Fi, wówczas można zdalnie sterować robotem koszącym i integrować usługi inteligentnego domu za pośrednictwem aplikacji Automower® Connect, o ile robot znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi.

Ten rodzaj połączenia umożliwia również pobieranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. W przypadku braku zasięgu sieci Wi-Fi robotem koszącym można sterować z odległości 30 metrów / 100 stóp przez Bluetooth, o ile jest on sparowany z urządzeniem mobilnym.

Należy pamiętać, aby pobrać i zainstalować aktualizacje oprogramowania sprzętowego, a także upewnić się, że robot koszący jest zadokowany w stacji ładującej i znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi.

Modele zapewniające zarówno połączenie z siecią Wi-Fi, jak i połączenie komórkowe

Jeśli model Automower® komunikuje się z chmurą Husqvarna zarówno za pośrednictwem sieci Wi-Fi, jak i połączenia komórkowego, wówczas sterowanie robotem koszącym można oprzeć wyłącznie na dobrej jakości połączeniu komórkowym. Jednakże na obszarach o słabym zasięgu sieci komórkowej połączenie Wi-Fi może pomóc w utrzymaniu stabilnej łączności z chmurą Husqvarna.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji można znaleźć w następujących artykułach:

Skontaktuj się z lokalnym dilerem Husqvarna, jeśli potrzebujesz pomocy z robotem koszącym Automower®.

Czy ten artykuł był pomocny?