Roboty koszace11.02.2024

Miejsce docelowe nieosiągalne — komunikat o błędzie w robocie koszącym Automower® z technologią EPOS™

Komunikat Miejsce docelowe nieosiągalne może wskazywać na problemy z tworzeniem ścieżek transportowych lub stref niedostępnych.

Typowe przyczyny:

  • Strefa niedostępna nie pozwala robotowi koszącemu na dotarcie do części obszaru roboczego. Sprawdź, czy za strefą niedostępną nie znajduje się żaden obszar roboczy, co czyni go niedostępnym dla robota koszącego.
  • Utworzenie strefy niedostępnej spowodowało powstanie przejścia zbyt wąskiego dla robota koszącego. Przejścia muszą mieć co najmniej 1 m / 3,3 stopy szerokości.
  • Strefa niedostępna nakłada się na ścieżkę transportową, nie pozwalając robotowi koszącemu na podążanie ścieżką transportową. Sprawdź, czy strefy niedostępne i ścieżki transportowe nie nakładają się na siebie.
  • Końcowy punkt odniesienia ścieżki transportowej znajduje się między stacją ładującą a punktem dokowania. Wskutek tego robot koszący nie może osiągnąć stacji ładującej. Ostatni punkt odniesienia należy umieścić przed punktem dokowania, tworząc linię prostą, aby robot koszący mógł wjechać do stacji ładującej.
  • Szerokość korytarza dla ścieżki transportowej jest mniejsza niż 2 m / 7 stóp. W zależności od kształtu lub układu trawnika ścieżka transportowa węższa niż 2 m / 7 stóp może uniemożliwić robotowi koszącemu podążanie ścieżką transportową i dotarcie do miejsca docelowego. Ustaw szerokość korytarza dla ścieżki transportowej na minimum 2–5 m / 7–16 stóp.

Ważne:

  • Ścieżki transportowe muszą być tworzone, zaczynając od obszaru roboczego, i prowadzić do punktu dokowania stacji ładującej. Praca nie będzie możliwa, jeśli ścieżka transportowa rozpocznie się od punktu dokowania stacji ładującej i będzie prowadzić do obszaru roboczego.
  • Dla każdego obszaru roboczego należy utworzyć oddzielną ścieżkę transportową. Jedna ścieżka transportowa łącząca różne obszary robocze nie będzie działać.

Więcej informacji na temat tych problemów i rozwiązań można znaleźć w Asystencie produktu.

Otwórz Asystenta produktu

Czy ten artykuł był pomocny?