Roboty koszace04.03.2024

Alarm! Kosiarka zatrzymana — komunikat o błędzie robota koszącego Automower®

W przypadku naciśnięcia przycisku STOP na robocie koszącym Automower® bez wprowadzenia kodu PIN zostanie aktywowany alarm i pojawi się komunikat Alarm! Kosiarka zatrzymana. Jest to funkcja bezpieczeństwa, która chroni urządzenie przed nieuprawnionym użyciem.

Aby dezaktywować alarm, wystarczy wprowadzić kod PIN.

Jeśli alarm nie ma być wyzwalany przy naciśnięciu przycisku STOP, można dostosować ustawienia zabezpieczeń w urządzeniu.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące dostosowywania ustawień zabezpieczeń w konkretnym modelu Automower®, należy zapoznać się z przewodnikiem krok po kroku w Asystencie produktu.

Otworzyć Asystenta produktu

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?