Roboty koszace04.03.2024

Alarm! Poza strefą chronioną — komunikat o błędzie robota koszącego Automower®

Komunikat Alarm! Urządzenie na zewnątrz strefy chronionej jest wyświetlany, gdy robot koszący Automower® znajdzie się poza wyznaczoną strefą. Może to nastąpić, jeśli robot koszący zostanie skradziony lub przewieziony do dilera w celu przechowywania w sezonie zimowym. Aby uniknąć wyzwolenia alarmu, należy pamiętać o wyłączeniu strefy chronionej przed umyślnym przemieszczeniem produktu poza obszar pracy.

Komunikat może być jednak wyświetlany również wtedy, gdy urządzenie znajduje się w obszarze pracy. Oto kilka typowych przyczyn:

  • Ustawienia strefy chronionej: Należy dostosować ustawienia strefy chronionej (promień i czułość).
  • Punkt środkowy strefy chronionej: Należy zresetować bieżący punkt środkowy strefy chronionej. Taka sytuacja może się zdarzyć w niektórych częściach obszaru pracy, w których sygnał GPS jest słaby lub nierówny.

Nasz Asystent produktu może pomóc w znalezieniu rozwiązania dla konkretnego przypadku.

Otworzyć Asystenta produktu

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?