Roboty koszace01.03.2024

Poza obszarem pracy — komunikat o błędzie robota Automower®

Komunikat Poza obszarem pracy jest wyświetlany, gdy robot koszący wykrywa sygnał pętli, według którego produkt znajduje się na zewnątrz obszaru pracy zamiast wewnątrz.

Typowe przyczyny:

  • Przewód ograniczający jest umieszczony zbyt blisko zbocza lub innej przeszkody (zwykle należy zachować margines min. 35 cm).
  • Przewód ograniczający jest podłączony do niewłaściwego styku w stacji ładującej (co sprawia, że sygnał pętli jest sygnałem „outside-in”).
  • Przewód ograniczający jest podłączony w niewłaściwym kierunku wokół wyspy (co sprawia, że sygnał pętli jest sygnałem „outside-in”).
  • Wirtualna granica (w modelach EPOS™) jest umieszczona zbyt blisko zbocza lub innej przeszkody.

Nasz Asystent produktu może pomóc w znalezieniu rozwiązania w konkretnych przypadkach.

Otwórz Asystenta produktu

Czy ten artykuł był pomocny?