Roboty koszace18.04.2024

Stacja ładująca zablokowana — komunikat o błędzie robota Automower®

Komunikat Stacja ładująca zablokowana jest wyświetlany, np. gdy kontakt pomiędzy płytami ładującymi a płytami stykowymi jest słaby, a urządzenie kilkukrotnie próbowało rozpocząć ładowanie.

Typowe przyczyny:

  • Przedmioty blokują drogę do stacji ładującej, np. liście lub zabawki.
  • Stacja ładująca nie jest zamontowana na płaskiej powierzchni.
  • Płytki stykowe i płytki ładujące wymagają wypolerowania w celu usunięcia korozji.
  • Przewód doprowadzający nie jest prawidłowo ułożony w obszarze dokowania. Umieścić przewód doprowadzający na długości minimum 2 m / 7 stóp w prostej linii przed stacją ładującą.

Nasz Asystent produktu może pomóc w znalezieniu rozwiązania w konkretnych przypadkach.

Otwórz Asystenta produktu

Czy ten artykuł był pomocny?