Návody a příručky

Napínání řetězu na řetězové pile Husqvarna

Čím déle se řetěz používá, tím více se zvětšuje jeho délka. Uvolněný řetěz může vyskočit a způsobit vážné nebo dokonce smrtelné zranění. Proto je důležité řetěz pravidelně napínat a zmenšovat prověšení. Napnutí řetězu kontrolujte při každém doplňování paliva. POZOR! Během doby záběhu nového řetězu by se mělo jeho napnutí kontrolovat častěji.

Příručka k napnutí řetězu na řetězové pile

  1. Uvolněte brzdu řetězu.
  2. Pomocí kombinovaného klíče uvolněte matice lišty, které přidržují kryt spojky.
  3. Nadzvedněte špičku lišty a řetěz pomocí kombinovaného klíče napínejte utahováním napínacího šroubu po směru hodinových ručiček. Napínejte řetěz, dokud neodstraníte průvěs na spodní straně lišty. Rukou potáhněte za řetěz a zkontrolujte tak, že se volně otáčí a že není prověšený ve spodní části lišty.
  4. Pomocí kombinovaného klíče opět utáhněte matice vodicí lišty.