Rewilding Zone

Řešení klimatických problémů pomocí inovací

Změna klimatu je naléhavým problémem pro nás všechny. Nemáme sice všechny odpovědi, aktivně ale usilujeme o chytré využívání zdrojů a nízké emise uhlíku, abychom snížili naši závislost na konvenčních palivech. Naším jednoznačným cílem je snížit emise v celém hodnotovém řetězci o 35 % mezi roky 2015 a 2025, což bylo schváleno iniciativou pro vědecky podložené cíle (SBTi). Jsme dokonce první společností nabízející produkty do lesa a na zahradu na světě, která tento krok podnikla.

Plníme své slovo

Bee on flower

Globálním působením k místní biodiverzitě

Zahrada plná různých bylin a opylovačů, jako jsou včely, není jen krásná – je to ostrůvek biodiverzity. Takový miniaturní ekosystém přirozeně odrazuje škůdce a vytváří silnější a houževnatější prostředí. Abychom tyto ekosystémy dokázali vytvářet a udržovat, spolupracujeme s odborníky na průběžném vzdělávání a inovacích, což přináší výhody nám i zákazníkům. A malé změny mohou mít velký dopad. Například využití funkcí našich robotických sekaček může snadno přispět k biodiverzitě vaší zahrady.

Service Automower

Vytváření cirkulárních řešení

Zdroje naší planety nejsou neomezené a musíme je využívat chytřeji. Proto zavádíme cirkulární přístup k výrobkům a neustále se snažíme hledat nové cesty, jak co nejvíce využít používané materiály. Naším cílem je vyrábět produkty, které mají dva, tři, nebo dokonce čtyři „životy“, ať už díky opravám, přepracování nebo
recyklaci. Protože nejlepší zdroje jsou ty, které můžeme používat pořád dokola.
Husqvarna-ville

Velké změny vyžadují rozsáhlé iniciativy

Jsme hrdí na to, že jsme součástí iniciativy udržitelných inovací společnosti Husqvarna Group. V jejím rámci jsme si nastavili jasné cíle udržitelnosti:
Uhlík: Do roku 2025 snížíme celkové emise CO₂ o 35 % v rámci celého hodnotového řetězce.
Cirkularita: Do roku 2025 zavedeme 50 cirkulárních inovací, které změní náš způsob využívání zdrojů.
Lidé: Přesvědčíme 5 milionů zákazníků a kolegů, aby dělali udržitelná rozhodnutí. Další informace o našich plánech na pozitivní změnu v rámci všech našich značek najdete na webu o udržitelných inovacích. Můžete si také stáhnout výroční zprávu o udržitelnosti, kde najdete podrobnou dokumentaci našich cílů v oblasti emisí uhlíku a cirkulárního provozu (viz str. 3–4 a 14–15).