Park
Výrobky a inovace

Umělá inteligence pomáhá městům hlídat zelené plochy

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index neboli index městské zeleně Husqvarna) je satelitní řešení využívající umělou inteligenci, které kvantifikuje zeleň ve městech na celém světě prostřednictvím zobrazení zelených ploch z výšky. Cílem je napomoci ochraně a zlepšení růstu a také údržbě zelených ploch v městských oblastech.

Prostory se zelení jsou plícemi měst. Zlepšují kvalitu vzduchu a napomáhají řízení záplav a dešťových srážek. Přispívají k fyzickému a mentálnímu zdraví občanů. S pokračující urbanizací je tedy nezbytné sledovat poměr šedých a zelených ploch okolo měst.

Ochrana zelených ploch a zvýšení efektivity

Dík aplikaci počítačového zobrazení a technik hlubokého učení na satelitní snímky poskytuje index HUGSI zasvěcené informace o aktuálním stavu a historickém vývoji vegetace a okolního prostředí v městských oblastech. Díky tomu lze zjistit, jak zelená města vlastně jsou, a zda zahuštěním dochází ke snížení zelených prostor ve městech.

Více o indexu HUGSI a zelených prostorách ve městech získáte pod odkazem níže.

Udržitelnost

Přečtěte si více o našem závazku udržitelnosti

Další informace