Návody a příručky

Jak instalovat robotickou sekačku Husqvarna

Robotická sekačka Husqvarna Automower® je koncipována s ohledem na uživatelskou přívětivost a připravena na snadnou instalaci. Zde naleznete návod, jak jednoduše nainstalovat robotickou sekačku Husqvarna.

Společnost Husqvarna nabízí robotickou sekačku Automower® pro každou zahradu. Včetně dvou různých možností instalace – s fyzickým vodičem nebo bez vodičů (tato možnost je dostupná u vybraných modelů). Podívejte se na podrobnější pokyny k instalaci robotické sekačky s ohraničujícím vodičem a k instalaci bez vodičů.

1. Připojte se k aplikaci Automower® Connect

Aplikace Automower® Connect poskytuje komplexní návod a prostředí pro správu robotické sekačky Automower®, přičemž nabízí nejlepší možnou komunikaci se sekačkou a mnoho dalších funkcí. Jednoduše si stáhněte aplikaci Automower® Connect a vytvořte si účet Husqvarna, poté jste připraveni se připojit ke své sekačce.

2. Umístěte nabíjecí stanici na místo

Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch doprostřed oblasti sečení tak, aby kolem ní bylo trochu volného prostoru. Jakmile je na místě, je čas nabít robotickou sekačku. Umístěte sekačku do nabíjecí stanice, zapněte ji a přejděte k dalšímu kroku. Nabití vybitého akumulátoru trvá 30–90 minut v závislosti na modelu. U instalace bez vodičů využívající technologii EPOS™ je nutné nainstalovat také referenční stanici.

3. Vytvořte ohraničení

Ohraničením kolem okrajů trávníku vymezíte oblast sečení. Jedná se buď o fyzické ohraničení pomocí vodiče, který je položen na zemi, nebo o virtuální ohraničení, které lze vytvořit vzdáleným ovládáním sekačky prostřednictvím mobilní aplikace. Kolem záhonů a keřů lze vytvořit ostrůvky, kam sekačka nevjede.

4. Umístěte naváděcí vodič

Účelem naváděcího vodiče je navést sekačku Husqvarna Automower® v případě potřeby zpět k nabíjecí stanici a také pomoci robotické sekačce dosáhnout odlehlých oblastí trávníku. V případě instalace s ohraničujícím vodičem připojte jeden konec naváděcího vodiče k nabíjecí stanici, veďte jej přes trávník do nejvzdálenější části zahrady a poté jej připojte k ohraničujícímu vodiči. Ohraničující i naváděcí vodič jsou poté připojeny k nabíjecí stanici. U instalace bez ohraničujícího vodiče lze v aplikaci vytvořit více přepravních tras, které v případě potřeby navedou sekačku zpět k nabíjecí stanici nebo jí pomohou dostat se do vzdálených oblastí trávníku. V případě instalace s ohraničujícím vodičem připojte jeden konec naváděcího vodiče k nabíjecí stanici, veďte jej přes trávník do nejvzdálenější části zahrady a poté jej připojte k ohraničujícímu vodiči. Ohraničující i naváděcí vodič jsou poté připojeny k nabíjecí stanici. V případě instalace bez vodiče lze v aplikaci vytvořit více přepravních tras.

5. Vytvořte plán a relaxujte

Teď můžete začít se sekáním. Nastavte v aplikaci plán a výšku sečení. U některých modelů dokonce můžete vytvořit zóny, které nabízí větší možnosti přizpůsobení sečení. A to je všechno! Robotická sekačka se bude nabíjet, dokud nebude připravena vyjet ze stanice a pustit se do práce.

Díly a příslušenství pro instalaci

(31)