Návody a příručky

Husqvarna Automower® – Instalace robotické sekačky na trávu s ohraničujícím vodičem

Využijte potenciál své sekačky na maximum zajištěním správné instalace na zahradě. Zde je náš jednoduchý a podrobný průvodce spolu s instruktážním videem, které vám pomůžou při instalaci ohraničujícího vodiče.

Videonávod

Snadný videonávod k instalaci robotické sekačky Husqvarna s ohraničujícími vodiči. Kliknutím sem získáte informace pro instalaci bez ohraničujícího vodiče.

1. krok Stáhněte si aplikaci Automower® Connect

Stáhněte si aplikaci Automower® Connect z obchodu App Store nebo Google Play. Po stažení se zaregistrujte a vytvořte si účet Husqvarna. V aplikaci se přihlaste ke svému účtu Husqvarna a vyberte svou sekačku.

2. krok Spárujte sekačku s aplikací

Zapněte sekačku a postupujte podle pokynů v aplikaci. Poznámka: Pokud má vaše sekačka vybitý akumulátor, dokončete tento krok po kroku 4.

3. krok Umístěte nabíjecí stanici na místo

Najděte nejlepší místo pro nabíjecí stanici. Musí být umístěna na rovném povrchu a musí před ní být volný prostor. Připojte nízkonapěťový kabel zdroje napájení k nabíjecí stanici a zdroji a poté připojte zdroj napájení do zásuvky s napětím 100–240 V. Modely Automower® Aspire R4 a Automower® 320 NERA: pokud chcete, aby robotická sekačka automaticky stahovala a instalovala nové aktualizace firmwaru, musí být nabíjecí stanice umístěna v oblasti s pokrytím Wi-Fi.

Illustration Use Quick Guide image

4. krok Nabijte sekačku

Zapojte nabíjecí stanici do zásuvky, umístěte do ní sekačku a zapněte ji, aby se nabíjela. V aplikaci uvidíte, že se sekačka nabíjí.

Quickguide illustration: plug in charging station

5. krok Položte ohraničující a naváděcí vodič

Položte ohraničující vodič podél okraje trávníku, abyste kolem pracovní oblasti vytvořili smyčku. Pomocí kartonového pravítka, které najdete v horní části krabice sekačky, změřte optimální vzdálenost při pokládání vodiče od okraje trávníku a při vytváření ostrůvků kolem překážek, jako je například strom.

Položte vodič:

  • 10 cm od překážek, které jsou nižší než 1 cm, např. chodník.
  • 30 cm od překážek, které jsou vysoké 1–3,5 cm, např. záhon.
  • 35 cm od překážek, které jsou vyšší než 3,5 cm, např. zídka.
V místě, kde později připojíte naváděcí vodič, udělejte z vodiče smyčku, aby byl vodič dostatečně dlouhý pro připojení k naváděcímu vodiči. Připevněte vodič k zemi pomocí kolíků přiložených v instalační sadě.
 
Položte naváděcí vodič od nabíjecí stanice přes trávník k místu na smyčce ohraničujícího vodiče, kde jej chcete připojit. Nepokládejte vodič v ostrých úhlech. Další informace najdete ve videu.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

6. krok Připojte ohraničující vodič a naváděcí vodič k nabíjecí stanici

Naváděcí vodič vede robotickou sekačku do vzdálených oblastí trávníku a pomáhá sekačce rychle najít nabíjecí stanici. Položte naváděcí vodič pod nabíjecí stanici a alespoň 1 metr rovně od předního okraje nabíjecí stanice.
 
Poznámka: Sekačka Automower® Aspire™ R4 musí mít nainstalovaný naváděcí vodič, který je třeba připevnit ke spodní části základní desky nabíjecí stanice pomocí tří svorek.
 
Otevřete konektory a vložte konce vodičů do drážek jednotlivých konektorů.
Stiskněte konektory pomocí kleští. Pak ustřihněte přečnívající konce ohraničujícího vodiče: 1–2 cm nad konektory.
 
Připojte konektory ke kontaktním kolíkům označeným L (levý) a R (pravý) na nabíjecí stanici. Je důležité, aby byl pravý vodič připojen k pravému kolíku a levý vodič k levému kolíku. Upevněte konektor ke kontaktnímu kolíku označeném GUIDE na nabíjecí stanici.
Quickguide illustration: attach wires to charging station

7. krok Připojte naváděcí vodič k ohraničujícímu vodiči

Přestřihněte ohraničující vodič pomocí štípacích kleští uprostřed smyčky, kterou jste vytvořili v 5. kroku. Připojte naváděcí vodič ke dvěma koncům přestřiženého ohraničujícího vodiče pomocí přiložené spojky. Pomocí kleští zcela stlačte spojku k sobě. Na nabíjecí stanici by se měla rozsvítit zelená kontrolka. Níže se podívejte na různé stavy kontrolky a jejich význam:
 
Svítí zeleně – dobrý signál ohraničující smyčky.
Bliká zeleně – je aktivován ECO mód.
Bliká modře – porucha ohraničující smyčky.
Bliká červeně – porucha antény nabíjecí stanice.
Svítí červeně – porucha v řídicí desce nebo nesprávný zdroj napájení v nabíjecí stanici. Poruchu musí odstranit autorizovaný servisní technik.
Bliká žlutě – (pouze sekačka Automower® Aspire™ R4) porucha naváděcího vodiče.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

8. krok Nastavte plán v aplikaci a začněte sekat

Nyní můžete začít sekat trávník. Zapněte sekačku a zadejte PIN kód. Aplikace vám poskytne další tipy a informace, které vám pomohou optimalizovat sekačku, ušetří váš čas a pomohou vám zajistit vždy perfektně udržovaný trávník.
 
Pro sekačku Automower® Aspire™ R4 můžete najít více informací ve Stručném průvodci, který lze nalézt v části „Příručky a dokumenty“.
Automower 305/310 Mark II/315 Mark II with AMC screenshot schedule

Konektivita

Sekačku lze připojit k aplikaci Automower® Connect různými způsoby. V závislosti na modelu se můžete připojit jedním nebo několika níže uvedenými způsoby.
  • Bluetooth pro připojení v dosahu 30 metrů od sekačky.
  • Wi-Fi pro připojení odkudkoli, pokud je sekačka připojena k síti Wi-Fi.
  • Mobilní připojení pro připojení odkudkoli.
Další informace naleznete v kompletním návodu k používání v aplikaci Automower® Connect nebo na stránkách Husqvarna.com.