Google Home, Automower 435X AWD
Návody a příručky

Ovládání sekačky Automower® pomocí Asistenta Google

Existuje řada možností, jak ovládat robotickou sekačku Automower® hlasem pomocí Asistenta Google. Níže najdete příklady hlasových příkazů, které vám pomohou ovládat sekačky propojené se zařízeními Google Home.

První krok

Chcete-li ovládat robotickou sekačku Automower® pomocí Asistenta Google, musíte ji nejdřív přidat jako zařízení do aplikace Google Home. Informace o postupu najdete v článku Přidání robotické sekačky Automower® do služby Google Home.

Informace o tom, ve kterých jazycích můžete ovládat sekačku ve službě Google Home, najdete v článku Jazyky podporované Asistentem Google.

Aktivace Asistenta Google

Asistent Google vám pomůže, kdykoli a kdekoli budete potřebovat. Stačí říci „Hey Google“ nebo „OK Google“ a pak pomocí příkazů níže ovládat sekačku.

Další informace o postupu aktivace Asistenta Google najdete v článku Používání hlasového vyhledávání a akcí Hey Google.

Jak pojmenovat sekačku

Při zadávání příkazů sekačce můžete použít například následující názvy:

 • Automower nebo mower (pokud máte ve službě Google Home jen jednu sekačku).
 • Název sekačky, například Hawaii jako v příkladech níže. Název sekačky je uveden v aplikaci Automower® Connect, a to v části Mé sekačky > Podrobnosti o sekačce. Doporučujeme zvolit název sekačky, který se snadno vyslovuje. Asistent Google tak snáze porozumí příkazu.
 • All Automowers nebo all mowers (pokud máte do služby Google Home přidáno několik sekaček).

Příkazy

Spuštění/pokračování

Spustí sekačku podle plánu, například pokud je aktuálně zaparkovaná nebo přerušila činnost. Příkaz spustí sekačku okamžitě, pouze pokud je naplánován její provoz. Pokud je sekačka v nabíjecí stanici, spustí se, až bude akumulátor dostatečně nabitý.

Při použití tohoto příkazu budete požádáni o zadání PIN kódu Google. Chcete-li nastavit PIN kód Google, otevřete aplikaci Automower® Connect, klepněte na ikonu nabídky, vyberte možnost Účet > PIN kód Google a zadejte čtyřmístný kód.

Příklad:

 • Start Automower
 • Start Hawaii
 • Start all my mowers
 • Resume mower

Pokud někdo stiskl tlačítko STOP na sekačce, Asistent Google nemůže sekačku znovu spustit. Místo toho je nutné zadat PIN kód na klávesnici sekačky a zavřít víko, aby se sekačka restartovala.

Spuštění na X hodin/minut

Přepíše aktuální plán a okamžitě spustí sekačku na stanovenou dobu. Pokud je sekačka v nabíjecí stanici, spustí se, až bude akumulátor dostatečně nabitý.

Při použití tohoto příkazu budete požádáni o zadání PIN kódu Google. Chcete-li nastavit PIN kód Google, otevřete aplikaci Automower® Connect, klepněte na ikonu nabídky, vyberte možnost Účet > PIN kód Google a zadejte čtyřmístný kód.

Příklad:

 • Start mower for 45 minutes
 • Start all mowers for 2 hours

Pokud někdo stiskl tlačítko STOP na sekačce, Asistent Google nemůže sekačku znovu spustit. Místo toho je nutné zadat PIN kód na klávesnici sekačky a zavřít víko, aby se sekačka restartovala.

Parkování

Sekačka se vrátí do nabíjecí stanice a zůstane tam po dobu této relace sečení.

Když začne další plánované sečení (např. další den), není již příkaz k parkování platný a sekačka začne sekat trávník podle plánu.

Příklad:

 • Park Automower
 • Dock Hawaii
 • Send the lawn mower home
 • Park all my mowers

Pozastavení

Přeruší provoz sekačky na místě, dokud nepřijde nový příkaz. Když použijete příkaz k pozastavení, můžete snadno znovu spustit sekačku pomocí Asistenta Google nebo aplikace Automower® Connect.

Pokud chcete zastavit sekačku na více než 25 minut, doporučujeme ji raději zaparkovat.

Příklad:

 • Pause Hawaii
 • Stop mower
 • Stop Automower

Stav

Předá krátkou zprávu o tom, co sekačka aktuálně dělá.

Příklad:

 • What is Hawaii doing?
 • Is Automower running?
 • What is the Hawaii battery level?
 • What's my mowers doing?

Jiné příkazy

Samozřejmě můžete Asistentovi Google zadat také jiné standardní fráze, například „Please repeat“ (Opakovat).

O co můžete požádat Asistenta Google