Google Home, Automower 435X AWD
 1. Často kladené dotazy
Návody a příručky

Ovládání sekačky Automower® pomocí Asistenta Google

Existuje řada možností, jak ovládat robotickou sekačku Automower® hlasem pomocí Asistenta Google. Níže najdete příklady hlasových příkazů, které vám pomohou ovládat sekačky propojené se zařízeními Google Home.

První krok

Chcete-li ovládat robotickou sekačku Automower® pomocí Asistenta Google, musíte ji nejdřív přidat jako zařízení do aplikace Google Home. Informace o postupu najdete v článku Přidání robotické sekačky Automower® do služby Google Home.

Informace o tom, ve kterých jazycích můžete ovládat sekačku ve službě Google Home, najdete v článku Jazyky podporované Asistentem Google.

Aktivace Asistenta Google

Asistent Google vám pomůže, kdykoli a kdekoli budete potřebovat. Stačí říci „Hey Google“ nebo „OK Google“ a pak pomocí příkazů níže ovládat sekačku.

Další informace o postupu aktivace Asistenta Google najdete v článku Používání hlasového vyhledávání a akcí Hey Google.

Jak pojmenovat sekačku

Při zadávání příkazů sekačce můžete použít například následující názvy:

 • Automower nebo mower (pokud máte ve službě Google Home jen jednu sekačku).
 • Název sekačky, například Hawaii jako v příkladech níže. Název sekačky je uveden v aplikaci Automower® Connect, a to v části Moje sekačky > Podrobnosti o sekačce. Doporučujeme zvolit název sekačky, který se snadno vyslovuje. Asistent Google tak snáze porozumí příkazu.
 • All Automowers (Všechny sekačky) nebo all mowers (všechny sekačky) – pokud máte do služby Google Home přidáno několik sekaček.

Příkazy

Spuštění/pokračování

Za předpokladu, že je sekačka dostatečně nabitá, spustí tento příkaz sekačku na 12 hodin, bez ohledu na plán. Po 12 hodinách bude sekačka pokračovat podle plánu.

Při použití tohoto příkazu budete požádáni o zadání PIN kódu Google. Chcete-li nastavit PIN kód Google, otevřete aplikaci Automower® Connect, klepněte na ikonu nabídky, vyberte možnost Účet > PIN kód Google a zadejte čtyřmístný kód.

Příklad:

 • Start Automower
 • Start Hawaii
 • Start all my mowers
 • Resume mower

Pokud někdo stiskl tlačítko STOP na sekačce, Asistent Google nemůže sekačku znovu spustit. Místo toho je nutné zadat PIN kód na klávesnici sekačky a zavřít víko, aby se sekačka restartovala.

Spuštění na X hodin/minut

Pokračování

Obnoví provoz podle plánu, například když je sekačka aktuálně zaparkovaná nebo přerušila činnost. Příkaz spustí sekačku okamžitě, pouze pokud je naplánován její provoz. Pokud se sekačka nabíjí, spustí se, až bude akumulátor dostatečně nabitý.

Při použití tohoto příkazu budete požádáni o zadání PIN kódu Google. Chcete-li nastavit PIN kód Google, otevřete aplikaci Automower® Connect, klepněte na ikonu nabídky, vyberte možnost Účet > PIN kód Google a zadejte čtyřmístný kód.

Příklad:

 • Resume mower

Pokud někdo stiskl tlačítko STOP na sekačce, Asistent Google nemůže sekačku znovu spustit. Místo toho je nutné zadat PIN kód na klávesnici sekačky a zavřít víko, aby se sekačka restartovala.

Parkování

Přinutí vaši sekačku vrátit se do nabíjecí stanice a zůstat tam během tohoto sekání.

Když začne další plánované sečení (např. další den), není již příkaz k parkování platný a sekačka začne sekat trávník podle plánu.

Příklad:

 • Park Automower
 • Dock Hawaii
 • Send the lawn mower home
 • Park all my mowers

Pause

Přeruší provoz sekačky na místě, dokud nepřijde nový příkaz. Když použijete příkaz k pozastavení, můžete snadno znovu spustit sekačku pomocí Asistenta Google nebo aplikace Automower® Connect.

Pokud chcete zastavit sekačku na více než 25 minut, doporučujeme ji raději zaparkovat.

Příklad:

 • Pause Hawaii
 • Stop mower
 • Stop Automower

Status

Předá krátkou zprávu o tom, co sekačka aktuálně dělá.

Příklad:

 • Is Automower running?
 • What is the Hawaii battery level?

Jiné příkazy

Samozřejmě můžete Asistentovi Google zadat také jiné standardní fráze, například „Please repeat“ (Opakovat).

O co můžete požádat Asistenta Google

Často kladené dotazy: Husqvarna Automower® a integrace do chytré domácnosti

Modely Husqvarna Automower® s mobilním připojením nebo připojením Wi-Fi nebo modely vybavené sadou Automower® Connect lze propojit se službou Google Home nebo Amazon Alexa.

Robotické sekačky Automower® můžete aktuálně ovládat pomocí služeb Asistent Google a Amazon Alexa, ale nikoli Siri.