Service Photos

Co pokrývá záruční servis Husqvarna?

Záruční servis Husqvarna pokrývá vady materiálu a zpracování při běžném používání po záruční dobu. Během záruční doby vám společnost Husqvarna bezplatně opraví nebo vymění výrobky nebo části výrobku, které se při běžném používání a údržbě prokáží jako vadné z důvodu vady materiálu nebo výrobní vady.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Jak získat záruční servis Husqvarna
Pokud budete potřebovat záruční servis, okamžitě přestaňte výrobek používat a vraťte jej v kompletní podobě buď prodejci, u kterého jste jej zakoupili, nebo autorizovanému servisnímu středisku Husqvarna, které vám doporučil váš prodejce.
Automower Service
Podmínky
K vrácenému výrobku musí být přiložen věrohodný doklad o koupi, jako je vyplněný záruční list, faktura nebo účtenka s datem nákupu, číslem modelu, sériovým číslem a jménem a adresou prodejce.
Automower Connect 435X AWD
Informace dostupné online
Informace o nákupu lze také najít online, pokud je výrobek registrován. K výrobkům, které jsou registrované, je však přesto třeba přiložit spolehlivý doklad o koupi.
Chainsaw 560 XP
Registrace
Společnost Husqvarna doporučuje, aby si všichni zákazníci registrovali zakoupené výrobky. Autorizovaný prodejce Husqvarna zaregistruje výrobek v místě nákupu.
Service Handheld
Nezáruční servis
Pokud společnost Husqvarna nebo autorizovaný prodejce Husqvarna zjistí, že se na závadu nebo poškození nevztahuje zákonná záruka, autorizovaný prodejce provede opravu výrobku s pomocí svých rozsáhlých znalostí a originálních dílů a bude si opravu účtovat.