Návody a příručky

Odstraňování následků po bouři pomocí řetězové pily – jak zůstat v bezpečí, když udeří příroda

Rodiny uvězněné ve svých domech. Strom padající přímo na vás během práce. Woodman Speights pracuje jako hasič ve státě Mississippi často zasaženém bouřemi, takže má spoustu zkušeností s prací s řetězovými pilami v náročných podmínkách. Jako je odstraňování následků po bouři, což by měli provádět pouze trénovaní profesionálové. „Viděl jsem už pěknou spoušť,“ říká.

Woodman Speights
Věk: 23
Povolání: Hasič na oddělení Starkville Fire Department
Město: Ponotoc, Mississippi

Odstraňování následků po bouři představuje jeden z nejnebezpečnějších úkolů při práci s řetězovou pilou. Statisticky dochází k více úrazům během odstraňování následků po bouři, než při bouři samotné. Woodman Speights a jeho kolegové na oddělení Starkville Fire Department jsou vždy připraveni vyrazit do akce s řetězovými pilami hezky po ruce. Během jeho poslední mise bylo odstranění následků po bouři nezbytné při naléhavém zásahu – na rodinný dům spadl velký dub.

„Zavolali nám, že velký strom proletěl střechou domu. Abychom do něj ale dostali, museli jsme nejdříve vyčistit ulice od popadaných stromů.“

Woodmanův tým použil k pročištění cesty řetězové pily. Úkol před ně postavil několik překážek, například požáry způsobené elektrickým proudem, popadané kabely a trosky.

„Nejdůležitější je zachovat klid. Pokud začnete dělat věci bez rozmyslu, přijdete k úrazu. A v takové situace je moc špatné se zranit,“ říká Speights.

Díky dobrovolníkům, kteří pomáhali odstranit odřezané větve a trosky, byla první část práce hotová do 30 minut a hasičům se podařilo dostat do domu. V té chvíli však zjistili, že koruna velkého stromu zcela zablokovala halu a uvěznila rodinu v jednom z horních pokojů.

„Zkontrolovali jsme, jestli nejsou větve napružené, ale nebyly. Tak jsme větve odřízli a uvolnili cestu pro rodinu.“

„Nejdůležitější je zachovat klid. Pokud začnete dělat věci bez rozmyslu, přijdete k úrazu.“

Jakou nejcennější radu byste dali dalšímu uživateli řetězové pily, pokud jde o odstraňování škod způsobených bouřkou?

„Pamatujte, že pokud máte sebemenší pochyby o tom, zda práci zvládnete, nepouštějte se do ní. Pokud máte pocit, že nejste na práci dostatečně vybavení či zkušení, a nejedná se o naléhavou situaci, měli byste ji ponechat profesionálovi.“

7 profesionálních rad ohledně odstraňování následků po bouři

Než začnete
 1. Obhlédněte situaci. Zhodnoťte rozsah škod. Jsou na stromě či v jeho okolí spadané kabely či trosky?
  Je dřevo napružené, takže by mohlo dojít ke změně jeho pohybu?
 2. Komunikujte. Pověřte při odstraňování následků po bouři profesionály, kteří vědí, co dělají. Tuto práci by měli vykonávat lidé, kteří prošli patřičným výcvikem.
 3. Naplánujte si ústup. Před zahájením práce mějte vždy plán úniku.

1. Vezměte si to správné vybavení

Při zacházení s řetězovou pilou je nutné mít na sobě patřičné ochranné oblečení. Je také potřeba pravidelně kontrolovat funkčnost bezpečnostních prvků na vybavení. Vybavte se také lékárničkou, palivem navíc a olejem pro vybavení.

A nezapomínejte, že to nejlepší, co si můžete vzít s sebou na práci s řetězovou pilou, je spolupracovník. Nikdy nepracujte sami.

„Obvykle máme vedoucího, který týmu přiděluje konkrétní úkoly. Často nám také pomáhají dobrovolníci. Je důležité aby spolu před začátkem práce všichni zúčastnění řádně komunikovali, protože přes hluk řetězových pil a ochranu sluchu není nic slyšet,“ uvádí Speights.

Vybavení pro práci v lese zasaženém bouří
 1. Osobní ochranné pomůcky
 2. Lékárnička
 3. Reflexní bunda
 4. Řetězová pila s efektivními bezpečnostními prvky
 5. Úplný opasek na nářadí
 6. Kombinovaný kanystr
 7. Sekera
 8. Klíny k zabránění uvíznutí
 9. Přetlačná lopatka s delší rukojetí
 10. Řetěz a vodicí lišta navíc
 11. Extra dlouhá vodicí lišta pro dosah z bezpečné polohy
Images Working with chainsaws, part 2

2. Plánování práce

Při vstupu do oblasti zasažené bouří vždy pořádně zhodnoťte situaci. Jsou v korunách stromů spadané kabely či trosky? Jsou stromy napružené či vyvrácené? Práci v oblasti byste neměli začínat, dokud si pořádně neobhlédnete, co vás čeká. Pro všechny případy je velmi důležité si naplánovat únikovou cestu.

„Spěchat byste při odstraňování následků po bouři měli jedině tehdy, když vaším směrem padá strom. Tehdy musíte zahodit pilu a použít únikovou cestu,“ říká Speights. 

3. Řezání a napružení

Jedním z častých problémů při odstraňování následků po bouři je napružení popadaných stromů. Napružení může způsobit neočekávaný pohyb při řezání stromu, vymrštěné větve vás mohou poranit, zasáhnout vybavení nebo pohnout s kmenem tak, že můžete uvíznout.

Speights vysvětluje, jak nakládá s napruženým stromem:

„Nejdříve odřízneme veškeré malé větve, abychom získali lepší přehled o celé situaci. Potom odřízneme co nejvíce váhy, než se dáme do řezání napružených větví. Na napružené straně provedeme malý řez, abychom uvolnili trochu napětí, a poté pomalu a kontrolovaně provedeme další tři nebo čtyři malé řezy, dokud napětí úplně nezmizí. Důležité je postupovat pomalu a krok za krokem.“

Jedná se o nebezpečnou práci, kterou by měli vykonávat pouze profesionálové.

V případě nadměrného napnutí: Otevřený řez na tlakové straně

Images Working with chainsaws, part 2

Způsob, kdy řežete pouze od vnitřní strany oblouku (tlaková strana). Proveďte otevřený směrový zářez s větším úhlem. Postupně nařízněte obě strany, dokud se pnutí nezačne uvolňovat. Pnutí lze uvolnit pomalu pomocí správné kontroly a směru. Dejte pozor na zpětný vrh špičky vodicí lišty.

V případě středního pnutí: Otevřený protiřez

Images Working with chainsaws, part 2
 1. Proveďte otevřený směrový zářez na vnitřní straně oblouku ohnutého kmene zhruba do jedné třetiny jeho tloušťky.
 2. Zůstaňte na vnitřní straně oblouku a proveďte malé řezy z vnější strany oblouku ve středu zářezu, dokud se kmen nezlomí.
Kácení ve správném pořadí
Stromy poškozené bouří se musí kácet ve směru větru.
Nic neriskujte a vždy si zajistěte únikovou cestu.
Začněte s horními částmi stromů, abyste předešli jejich nebezpečnému pádu a následnému uvěznění.
Stromy na obrázku se pokácejí v následujícím pořadí: 1, 2, 3 a 4
 1. Naklánějící se strom
 2. Zlámaný strom, nalomený / skácený strom
 3. Ležící strom vyvrácený z kořenů
 4. Svisle zlomený strom, vysoké pařezy
Illustration Use Wwc part 2

4. Kácení naklánějícího se stromu

Nejdříve skácejte naklánějící se strom. Kořeny stromu jsou pravděpodobně napružené a jeho poloha nestabilní. Proto se nikdy nepohybujte v oblasti kácení stromu. Skácejte strom s bezpečným prostorem za vámi nebo v prudkém svahu s řezem ve tvaru V či hlubokým řezem ve tvaru V. Strom se poté začne pomalu kácet, přičemž bude nadále spojen s kmenem a během pádu se nerozštípne ani nic nezasáhne.

5. Kácení nalomených stromů s korunou visící z kmenu

Rodiny uvězněné ve svých domech. Strom padající přímo na vás během práce. Woodman Speights pracuje jako hasič ve státě Mississippi často zasaženém bouřemi, takže má spoustu zkušeností s prací s řetězovými pilami v náročných podmínkách. Jako je odstraňování následků po bouři, což by měli provádět pouze trénovaní profesionálové. „Viděl jsem už pěknou spoušť,“ říká.

 1. Začněte řezat v horní části stromu, aby bylo otáčení snazší.
 2. Otočte zlomenou část směrem dolů pomocí obracecího háku, obracecího popruhu nebo stroje.
 3. Nyní pokácejte vysoký pařez obvyklým způsobem. Buďte však opatrní, kmeny padají velkou rychlostí, mohou vymrštit pařezovou část anebo se neočekávaně kutálet.

6. Manipulace s vyvrácenými stromy

Images Working with chainsaws, part 2

Velké stromy vyvrácené větrem se nesmí jako první řezat v oblasti pařezu, pokud existuje riziko, že se kořeny převalí vaším směrem. Pokud je nutné pořezat řetězovou pilou celý strom, nejlepší je začít od horní části. Tak se zbavíte veškerého napružení, než se dopracujete ke kořenům. Začněte strom odvětvovat, abyste snadněji poznali, zdali je kmen napružený.

Nyní si v horní části stromu naměřte délku prvního polene a proveďte řez. Případně řezejte co nejdále od oblasti pařezu, aby se kořeny nevymrštily k vám. Nyní pomocí traktoru s drapákem či navijákem převraťte zpět vyvrácený strom s vysokým pařezem.

Varování: Po odříznutí kmene nikdy nesmíte nechat vyvrácený strom stát. Pokud strom zcela nepokácíte, mohl by spadnout na kolemjdoucí, vážně je poranit nebo usmrtit.

Ruční řezání kořenů před použitím stroje je možné pouze tehdy, když nehrozí, že by se vyvrácený strom převrátil. Stůjte také na bezpečném místě pro případ, že by se kmen vymrštil.

Pokud kmen uříznete u kořenů, může se velkou silou vychýlit do stran. Proto za sebou udržujte cestu pro ústup volnou. Postavte se tak, aby byl vyvrácený strom po vaší levé straně, a začněte řezat kmen napravo ve výšce asi 0,5 m od země. Tak si ochráníte nohy pro případ, že se kmen po přeříznutí zhroutí do strany.

7. Kácení zcela přelomených stromů

Zlomené stromy a vysoké pařezy se kácí obvyklým způsobem jako normální strom. Buďte opatrní, kmeny padají velkou rychlostí, mohou vymrštit pařezovou část anebo se neočekávaně kutálet.

Images Working with chainsaws, part 2