Návody a příručky

Našich 7 nejlepších tipů pro bezpečné a efektivní odvětvování

Odvětvování stromu vyžaduje při práci s řetězovou pilou nejvíce času a úsilí. Jinak řečeno, dobrou technikou můžete hodně získat.

Pokud nemáte s odvětvováním velké zkušenosti, informujte se o bezpečnosti při práci s řetězovou pilou, pracujte pomalu a metodicky a postupně zvyšujte tempo. A vždy mějte na paměti: pokud začnete pociťovat únavu v zádech, může být nutné vyladit vaši techniku. Zde jsou uvedena některá základní pravidla pro bezpečné a efektivní odvětvování stromů.

1. Správná výška

Nejlepší pracovní výška pro odvětvování stromů je mezi vaším pasem a koleny. Správné pracovní výšky můžete dosáhnout tak, že se pokusíte kácet strom, aby spadl na jiné pokácené stromy, kmeny, kameny nebo terénní nerovnosti. Ohýbejte kolena, nikoliv záda.

2. Stabilita a bezpečnost

Postavte se pevně na levou stranu kmene s rozkročenýma nohama v úhlu 45 ° vzhledem ke kmeni. Pracujte s pilou blízko těla a udržujte stabilní postoj ve dvou směrech. Zajistěte si dostatečný dosah, abyste minimalizovali nebezpečné riziko posouvání chodidel při řezání.

3. Držte se dole

Abyste předešli nehodám, nezvedejte řetězovou pilu od kmene víc, než je nezbytně nutné. Řetězovou pilu přenášejte co nejméně a používejte ji jako páku, kdy tělo pily spočívá na kmeni nebo na vaší noze. Odvětvování bude snazší a efektivnější s krátkou vodicí lištou (33 až 38 cm).

Chainsaw 550 XP

4. Kontrolovaný pohyb

Při pohybu nohou vždy držte vodicí lištu na druhé straně kmene. Když se pohybujete, řetěz musí být v klidu. Při pohybu na krátké vzdálenosti držte pilu za obě rukojeti, nikdy za zadní rukojeť. Při delších pohybech byste měli aktivovat brzdu řetězu a pilu přenášet za přední rukojeť.

5. Dávejte pozor na zpětný vrh

Vyvarujte se řezání špičkou lišty. Palce a prsty musí být při odvětvování vždy sevřeny kolem rukojetí. Používejte vodicí lištu o délce, která je přizpůsobena průměru stromu.

6. Vyhýbejte se skřípnutí

Určete, jak jsou větve napružené, a proveďte řez na jejich opačné straně, kde váha větve pravděpodobně neskřípne vodicí lištu. Pokud si nejste jisti, přeřízněte větev postupně, z vnější strany směrem ke kmeni.

7. Zabrzdění řetězu před odstraněním větví

Opřete řetězovou pilu o kmen, zatímco pravou rukou odstraníte větve a odštěpky. Nejdříve uvolněte plyn a pojistku páčky plynu a poté aktivujte brzdu řetězu. Pokud je řetězová pila vybavena systémem TrioBrakeTM, aktivace brzdy řetězu před odstraněním větví je ještě snazší.

Řezání směrem dolů, aby řetěz tlačil pilu směrem ke kmeni, se označuje jako řezání nabíhajícím řetězem. Řezání zezdola, kdy řetěz tlačí pilu vaším směrem, se označuje jako řezání odbíhajícím řetězem.

Odvětvování různých stran kmene
 1. Při odvětvování pravé strany kmene stůjte na jeho levé straně. Opřete pilu
  o kmen s vodicí lištou na pravé straně. Řežte nabíhajícím či odbíhajícím řetězem.
  Podepřete si pravou nohu o kmen a zvyšte tak rovnováhu.
 2. Při odvětvování horní části stromu opřete vodicí lištu o kmen. Řežte odbíhajícím řetězem. Umístěte pravou nohu
  proti tělu pily. Řežte zdola, aby řetěz tlačil pilu směrem k vám.
  To se označuje jako řezání odbíhajícím řetězem.
 3. Pokud odvětvujete levou stranu stromu, opřete si pilu o kmen a jednu nohu. Pila s nabíhajícím a odbíhajícím řetězem.
Objevujte a učte se

Další informace o lesnictví a profesionální péči o stromy

Přečtěte si články